Afholdelse af generalforsamling

Publiceret 08-04-2021

FFD har fået nærmere oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende afholdelse af generalforsamling.

FFD har været i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende afholdelse af højskolens generalforsamling og har modtaget følgende:

"Under hensyn til de særlige krav og restriktioner der vedrører coronavirus, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at folkehøjskolens bestyrelse kan udskyde generalforsamlingen, hvis denne ikke kan afvikles p.g.a. gældende restriktioner. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse vil så være fungerende, frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke umiddelbart kan udsættes, for eksempel hvis generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at afholde generalforsamling digitalt, anvende fuldmagt eller brevstemme. Videomødetjenesten Zoom har en afstemningsfunktion (poll), som gør det ganske enkelt at afholde anonyme afstemninger på den digitale generalforsamling.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten."