Online lærermøde: Højskolen i en Corona-tid

Publiceret 09-09-2020

FFD inviterer alle højskolelærere til virtuelt lærermøde under overskriften "Højskolen i en Corona-tid – højskolelæreren mellem pædagog og politibetjent". Mødet bliver afholdt den 16. september.

FFD inviterer til virtuelt lærermøde onsdag d. 16. september kl. 13-15 under overskriften:

Højskolen i en Corona-tid – højskolelæreren mellem pædagog og politibetjent

Program:

  1. Flemming Konradsen, forsker på KU, fortæller om resultaterne af studie i elever og personales oplevelse og efterlevelse af fælles retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af Covid-19 efter genåbning af højskolerne i foråret.
  2. Erfaringsudveksling i mindre grupper omkring det at være højskolelærer i en Corona-tid.
  3. Lærer fra Silkeborg Højskole beretter om erfaringer med at stå midt i og håndtere et smitteudbrud.
  4. Fælles opsamling i plenum

Baggrund for mødet

I sidste uge blev der afholdt forstandermøde, hvor de politiske, økonomiske og praktiske aspekter af Corona-situationen og de gældende retningslinjer blev drøftet. Flemming Konradsen kunne orientere om foreløbige resultater af det forskningsprojekt KU har foretaget med deltagelse af 16 højskoler i Danmark. Studiet viser at elevernes opbakning til retningslinjerne i høj grad hænger sammen med hvordan skolen inddrager eleverne.

Formålet med dette virtuelle læremøde er at zoome ind på de mange pædagogiske dilemmaer og problemstillinger, som højskolelærere og øvrige ansatte står overfor i disse dage, hvor de sundhedsmæssige retningslinjer, der kræver afstand og ansvarlighed møder højskolelivets behov for nærvær og meningsfuldt samvær.

Eksempler på spørgsmål til drøftelse:

  • Hvordan agerer og reagerer vi som ansatte, når elever og kursister ikke kan se meningen med at overholde retningslinjerne?
  • I hvor høj grad og på hvilken måde skal vi involvere eleverne i håndteringen af de mange dilemmaer?
  • Hvordan håndterer vi festkultur og alkohol, mv.?

Mødet har et dobbelt sigte, hvor det ene er at skabe tid og rum for en erfaringsudveksling på tværs af højskoler, mens det andet er at uddrage og indsamle de vigtigste problemstillinger og erfaringer, samt de konkrete greb og kreative løsninger, der har vist sig frugtbare rundt omkring i højskoleverdenen.

For at drøftelserne kommer så mange som muligt til gode vil vi efterfølgende formidle de erfaringer og anbefalinger, som mødet giver anledning til, til alle højskoler – og øvrige skoleformer i det omfang, det giver mening.

Mødet er kun for ansatte højskolelærere og vil blive afholdt via Zoom.

Link til mødet kan fås ved at skrive til pædagogisk konsulent, Jonas Møller, eller via højskolelærernes Facebook-side.

Jonas Møller
Specialkonsulent
Rådgivning

Højskolepædagogik, HPU, UBAK.