Frirummet inviterer til Debatpilotuddannelse

Publiceret 07-09-2020

Vil du være med til at styrke vores demokrati og offentlige debat? Så sæt kryds i kalenderen i november, hvor Frirummet tilbyder en gratis todages Debatpilotuddannelse til lærere, forstandere eller andre med tilknytning til højskoler, friskoler eller efterskoler.

Frirummet sørger for, at uddannelsen i efteråret bliver afviklet i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for corona.

På Debatpilotuddannelsen bliver du undervist i Frirumsdebatformen, og du lærer om spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt samt at skærpe præmisser. Du får også inspiration og idéer til, hvordan skolen kan involveres i lokale partnerskaber, der vinder genklang i lokalsamfundet og trækker borgerne til.

Uddannelsen giver dig værktøjerne til at facilitere din egen debat, og du bliver klædt på til at afholde Frirumsdebatter på skolen, hos en lokal samarbejdspartner, i naturen eller online.

Under hele uddannelsen arbejder du med en konkret debat, som du efterfølgende kan invitere til og afholde.

Læs mere om Frirummet

Debatpilotuddannelse #14

Dato: mandag den 9. november (kl. 9) til tirsdag den 10. november (kl. 16.30).

Sted: Fyn (nærmere placering følger).

Frirummet sørger for, at uddannelsen bliver afviklet i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for corona.

Tilmelding og spørgsmål sendes til projektmedarbejder i Frirummet, Emil Hamer Boisen.

Emil Hamer Boisen
Webredaktør
Kommunikation

Hjemmeside, kursusdatabase, annoncering på socialemedier og support.