Forskningsprojekt: Sådan oplever elever og ansatte retningslinjerne

Publiceret 29-09-2020

En undersøgelse af af højskoleelevers og -ansattes oplevelser og efterlevelse af de fælles retningslinjer er på vej. De foreløbige resultater foreligger.

Den 12. marts 2020 lukkede højskolerne ned. Nu er de åbnet igen. I nedlukningsperioden forsøgte højskolerne at bevare en hverdag for eleverne – i digitalt format.

Folkehøjskolernes Forening har i samarbejde med Københavns Universitet og Statens Serum Institut udviklet og implementeret en undersøgelse med henblik på at vurdere, hvordan højskoleelever og -ansatte oplever og efterlever de fælles retningslinjer for forebyggelse af smittespredning af COVID-19 efter genåbningen af højskolerne.

Den kvantitative del af undersøgelsen har bl.a. fokus på hygiejnepraksis, rammerne for undervisning og bespisning, omgangsformer og opfattelser af retningslinjerne til forebyggelse af COVID-19. I alt har kursister og ansatte fra 16 højskoler deltaget i undersøgelsen og besvaret omkring 2500 spørgeskemaer i perioden fra den 3/6 2020 til den 9/7 2020. Besvarelserne er opdelt i besvarelser efter første kursusuge efter genåbningen og besvarelser tre og fire kursusuger efter genåbning.

Den kvalitative del af undersøgelsen inkluderede besøg på fem højskoler (Fyn, Jylland og Sjæland) med overvejende observationer og samtaler med kursister og ansatte.

Den færdige undersøgelse bliver først offentliggjort i løbet af efteråret, men der foreligger nogle foreløbige resultater.

Kort opsummering af udvalgte resultater fra undersøgelsen

Ifølge Flemming Konradsen fra København Universitet, der har stået i spidsen for undersøgelsen, har Højskolerne tydeligvis taget opgaven med implementeringen af de nye retningslinjer utrolig seriøst, har tilgået opgaven yderst professionelt og har på trods af en meget vanskelig situation og sidste øjeblinks ændringer i retningslinjerne fundet praktiske løsninger.

Lidt over 80% af kursisterne og lidt under halvdelen af de ansatte var testet for COVID-19, før de kom tilbage på højskolen. Således er der en udbredt accept af testning.

Størstedelen af kursisterne betvivler, at de retningslinjer og regler, som de skal efterleve, er nødvendige eller kan efterkommes til fulde. Langt de fleste kursister er lidt eller meget trætte af at skulle efterleve reglerne. Desuden tyder de kvalitative data på, at kursisterne opfatter reglerne på højskolen som mere strenge sammenlignet reglerne i det omgivende samfund. De ansatte var på den anden side lidt trætte af at skulle minde kursisterne om at efterleve reglerne og at understrege nødvendigheden af disse regler.

De ansatte oplevede dog kun i meget begrænset udstrækning at få negative reaktioner fra kursisterne, når de skulle minde kursisterne om at efterleve reglerne.

Den store majoritet af kursister og ansatte rapporterede hyppig daglig vask og hyppig afspritning af hænder, og at de ofte var involveret i en intensiveret rengøringsrutine af overflader og tilsvarende. Intensiteten af denne praksis var nogenlunde konstant fra første til sidste uge af højskoleopholdet. Generelt har kursisterne ikke noget problem med at efterleve reglerne om håndhygiejne og rengøring.

Ifølge undersøgelsen er er det tydeligvis svært for kursisterne at holde afstand under måltiderne og i kaffepauserne, og det er ligeledes en udfordring for kursisterne at efterleve krav om at begrænse den fysiske kontakt til andre. Lidt over en tredjedel af kursisterne rapporterer, at de har haft socialt samvær med mere end 10 personer indendørs inden for den sidste uge. En mindre gruppe af kursister har tydeligvis meget svært ved at forliges med, at der er indført restriktioner i forbindelse med deres sociale liv i deres ”fritid”. De ansatte rapporterede langt mindre fysisk kontakt med kursister og andre ansatte, end kursisterne rapporterede.

De bliver på højskolen

Kursisterne holdt sig altovervejende inde for højskolens område, hvor 32,4% i begyndelsen af deres ophold rapporterede, at de ikke havde været uden for højskolen i de sidste 24 timer, og 47,4% (313/661) svarede, at de kun havde været udenfor èn gang i løbet af de sidste 24 timer. Den samme fordeling forblev nogenlunde konstant i de efterfølgende uger.

De kvalitative data tyder på, at de unge ikke mener, at de er i risikogruppe, når de interagerer på højskolen og derfor mindre påpasselige med at efterleve regler. Dog udviser kursisterne stor forståelse for, at de kan være smittebærere, og at de skal beskytte sårbare mennesker i det omgivende samfund.

Se medieomtale af undersøgelsen

Kristeligt Dagblad: Unge er coronabevidste – dog ikke ved fester

Højskolebladet: Ny forskning: Coronaregler om afstand giver ikke mening for højskoleelever