Onlinemøde for medarbejdere der varetager optag og administration med udenlandske elever.

Publiceret 05-10-2020

På grund af situationen omkring Corona, blev International Dag desværre aflyst i foråret. Derfor inviterer FFD nu til online zoom-møde torsdag den 22. oktober kl. 13.00-15.00.

Der afholdes online zoom-møde for alle medarbejdere på landets højskoler, der beskæftiger sig med optag og administration med udenlandske elever.

På mødet vil repræsentanter fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) holde et oplæg der lægger op til en drøftelse af best practice mht. opholdstilladelser. Herunder hvordan vi fælles kan effektivisere ansøgningsprocessen ved at sikre, at de studerendes ansøgninger er klar til afgørelse ved indlevering. Der vil ligeledes være anledning til at drøfte de særlige omstændigheder der gør sig gældende i denne corona-tid der har indflydelse på adgangen til de danske højskoler, for udenlandske elever.

Pga. corona måtte vi desværre aflyse International Dag i foråret. Derfor inviterer FFD nu til online zoom møde for alle medarbejdere på landets højskoler, der beskæftiger sig med optag og administration med udenlandske elever.

Mødet vil bestå af oplæg fra SIRI, gruppesnak og mulighed for at stille spørgsmål til SIRI og FFD.

Tilmeld dig på NemTilmeld