Højskoleoplæg rykker på unges interesse for højskoler

Publiceret 30-11-2020

At møde elever i øjenhøjde på ungdomsuddannelser rykker unges interesse for højskoler markant. Med over 50 oplæg og besøg på ungdomsuddannelser de seneste 14 måneder har tidligere højskoleelever fortalt om højskolerne til ca. 20.000 unge.

Ifølge en kendskabsundersøgelse fra Gallup kender 10% af de unge ikke til højskoler, og 40% har kun ”hørt om” højskoler. Det er en af årsagerne til, at Højskolerne sender tidligere højskoleelever ud på ungdomsuddannelser for at fortælle om et højskoleophold. På den måde kommer flere til at kende bedre til højskolerne, og flere fra de grupper, som ikke er godt repræsenteret på højskoler, vil måske i højere grad tage på højskole.

Siden efteråret 2019 har Folkehøjskolernes Forening igen gjort en stor indsats for at komme ud på ungdomsuddannelser for at holde oplæg om højskoler. Det er blevet til over 50 oplæg på ungdomsuddannelser på lidt over et år. Trods Corona-situationen er det stadig lykkedes at komme ud til en række ungdomsuddannelser i dette skoleår. De fleste af oplæggene foregår stadig fysisk, men enkelte er blevet afholdt online.

Fokus på HTX

I den seneste tid har der været et særligt fokus på at besøge HTX-uddannelser, da vi har for få elever på højskolerne med HTX-baggrund. For at øge kendskabet til højskoler hos unge på HTX-uddannelser, har vi derfor arbejdet meget på at komme ud til mange HTX-uddannelser og holde oplæg om højskoler.

I forbindelse med vores mange besøg og oplæg på HTX-uddannelser har eleverne skullet arbejde med en opgave. Opgaven handler om, hvordan Højskolerne bedre kan kommunikere til HTX-elever. På den måde bruger eleverne vores oplæg til konkret arbejde, og Folkehøjskolernes Forening kan få inspiration til det kommunikative arbejde.

Det nytter at besøge ungdomsuddannelser

Det er tydeligt hos både de elever, vi besøger, deres undervisere, og de oplægsholdere som er ude og holde oplæg, at eleverne får noget ud af oplægget. Marek Azoulay, som er oplægsholder, fortæller:

De unge har ikke været på højskole, men trækker på min erfaring med at have gået på højskole. Det gør, at de får et meget bedre kendskab til, hvordan det er at gå på højskole, og hvordan man kan tænke kreativt ift. den case/opgave de får. Der kommer ofte mange spørgsmål fra de nysgerrige elever.

Marek Azoulay, studerende på CBS, og elev på Krogerup Højskole i 2019

 

En anden af Højskolernes oplægsholder oplever også en stor interesse fra eleverne:

Det er altid fantastisk at se gejsten i unge menneskers øjne, når de hører om højskoler. Jeg tror, rigtigt mange søger det, en højskole kan og er, men for få ved faktisk, at tilbuddet er der. At jeg kan være med til at oplyse dem om det fantastiske tilbud, som højskoler er, giver rigtig meget mening for mig.

Casper Gellet von Bülow, studerende på DTU og elev på Roskilde Festival Højskole i 2020

I forbindelse med oplæggene hos HTX-klasser har oplægsholderne haft spørgeskemaer med for at få et større kendskab til elevernes kendskab og - lyst - til højskoler. Spørgeskemaet viser, at 57 % af eleverne enten slet ikke eller kun meget lidt kendte til højskolerne inden oplægget, men at 72% efter oplægget svarer, at de enten har lyst til at tage på højskole eller overvejer det. Langt de fleste af de 135 elever, som har svaret på spørgeskemaet, skriver, at oplæggene har øget deres interesse for højskoler og givet et stort indblik ,i hvad et højskoleophold indebærer.

Underviseren hos kommunikation og it-klassen på H.C. Ørsted Gymnansiet, som har haft besøg af en af Højskolernes oplægsholdere, siger følgende om besøget:

Det var spændende og meget givende for min undervisning at have besøg af en tidligere elev fra Højskolernes Forening – det satte virkelig ’ansigt’ på oplevelsen af at være på højskole, og eleverne vendte ofte tilbage til besøget under deres projektarbejde.

Jacob Kestner, underviser på Kommunikation og IT på H.C. Ørsted Gymnasiet

 

Mød fem af vores oplægsholdere, og hør dem fortælle lidt om et højskoleophold i denne video

Højskolerne har besøgt ungdomsuddannelser i hele landet. På kortet herunder kan du se, hvor vi allerede har været.

 

Book en oplægsholder

Folkehøjskolernes Forening laver mange forskellige typer af oplæg, som passer til den enkelte ungdomsuddannelse og underviser.

Vores oplægsholdere holder både oplæg for store forsamlinger til morgensamlinger, til mindre klasser, til karrieredage, i forbindelse med en opgave og meget mere.

Find mere information om vores oplæg og kontaktoplysninger i forhold til booking

På kortet herunder kan du se, hvor i landet vi allerede har besøgt ungdomsuddannelser.