Dem, der lugter lorten, er fremtidens håb

Publiceret 18-03-2020

Knap 60 tidligere højskoleelever fra 25 forskellige højskoler var kaldt til Højskolernes Ambassadørtopmøde en weekend i februar. De var mødt op for at gøre deres til at sikre, at højskoleånden lever videre uden for højskolerne og bidrager til vigtige aktuelle debatter om vores tid og samfund.

Knap 60 tidligere højskoleelever fra 25 forskellige højskoler var kaldt til Højskolernes Ambassadørtopmøde en weekend i februar for at sikre, at højskoleånden lever videre uden for højskolen.

Et nyt hold af engagerede højskoleambassadører

Aviserne nærmest flyder over af historier om navlebeskuende unge, der kæmper med depression, angst og præstationssamfund. Men billedet er alt for ensidigt. Det vidner Højskolernes Ambassadørtopmøde på Brandbjerg Højskole om. Her var Højskolernes Ambassadørnetværk, en sammenslutning af tidligere højskoleelever fra hele landet, frivilligt samlet for at udvikle lokale og nationale aktiviteter, der kan medvirke til at skabe mangfoldige fællesskaber og styrke sammenhængskraften.

”Jeg har efter to højskoleophold forelsket mig hovedkulds i højskoleværdier såsom demokrati, fællesskab og folkeoplysning. Jeg vil derfor gerne lære mere om, hvordan jeg kan udforme og afholde kreative events, som kan starte gode konstruktive samtaler og idéer til forandring.”

Tidligere elev om motivationen for at være højskoleambassadør

Det var netop den form for engagement, handlekraft, ansvar og håb, der var temaet for den officielle velkomst, som højskoleambassadørerne blev mødt med fredag aften.

Simon Lægsgaard, næstformand i FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, og forstander på Brandbjerg Højskole, bød højskoleambassadørerne velkommen til årets topmøde med en tale om at stå i lort til halsen og bruge situationen til at skabe håb.

”For hvis du står i lort til halsen uden at opdage det, så bevæger du dig ikke, og du håber ikke på noget andet, men hvis du kan se og lugte lorten, så bliver du motiveret til handling, og i takt med den erkendte lorts størrelse, vokser behovet for at gøre noget ved den. Og dermed vokser håbet.” 

Simon Lægsgaard, næstformand i FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Højskolernes Ambassadørnetværk er ifølge Simon Lægsgaard de vigtigste budbringere for hele højskolebevægelsen og opfordrede derfor til at erkende de samfundsudfordringer, vi står over for, uden at blive overvældet af kaos men i stedet lade det kalde på ansvar og se muligheder for handling og forandring.

Læs hele Simon Lægsgaards tale til Højskolernes Ambassadørnetværk

Spreder højskoleånden uden for højskolerne

”Fra Blå til Orange: Fællessangsbus på vej til Roskilde Festival” er den foreløbige titel på et af fællessangsgruppens projekter, som skal løbe af stablen i løbet af 2020. Gruppen vil med deres egne ord samle Roskilde Festival-deltagere om fællessang og fællesskab med afsæt i Højskolesangbogen. De er på udkig efter højskolefans blandt festivalens deltagere, men egentlig også alle andre: dem som ikke skal skynde sig!

Fællessangsbussen skal køre fra København til Roskilde Festival på festivalens åbningsdag og have flere stop undervejs, hvor folk skal komme hinanden ved gennem fællessang og fællesaktiviteter på udvalgte lokaliteter.

Tættere samarbejde med Højskolernes Hus

For første gang tager alle de mange spirende projektidéer afsæt i forskellige aktuelle udviklingsprojekter i Højskolernes Hus og bliver derfor udviklet i tættere samklang med FFD’s initiativer inden for bæredygtighed, fællessang, mangfoldighed, debatkultur, kommunikation og ungeinddragelse.

En gruppe har kastet sig over at indrette ”Højskolernes Rum” på Ungdomsøen, hvor Højskolerne allerede er en kernepartner. Ambassadørerne i Ungdomsø-gruppen inviterer derfor alle nuværende og tidligere højskoleelever til at blive en del af rummets tilblivelse ved bl.a. at donere forskellige højskoleting til rummets indretning. Det hele skal kulminere i et lanceringsarrangement under overskriften ”Det gode ungdomsliv”, hvor alle tidligere og nuværende højskoleelever er velkomne til en højskoledag på øen, der summer er ungdomsengagement og højskoleliv.

Læs mere om Ungdomsøen

Bæredygtighed på dagsordenen: Højskolerne går med til Folkets Klimamarch

Bæredygtighedsfokus var et af dette års topmødes helt store trækplastre, hvor allerflest ambassadører fandt sammen om at arbejde på at skabe projekter og aktiviteter knyttet til temaet. Det sydede og boblede i lokalet og endte ud i tre projektgrupper.

Til efteråret går en af bæredygtighedsgrupperne i spidsen for alle nuværende og tidligere højskoleelever til Folkets Klimamarch i København for at støtte op om klimakampen og samtidig synliggøre højskolernes bidrag til klimadagsordenen. Som opvarmning til Klimamarchen vil der blive serveret en udsøgt skralde-middag og afholdt morgensamling om klimaspørgsmål.

Ovennævnte projekter er blot et udsnit af de idéer, ambassadørerne skal realisere i løbet af 2020. De øvrige ambassadører kommer på forskellig vis til at beskæftige sig med bæredygtighed og klima, fællessang, mangfoldighed, debatkultur og ungeinddragelse, hvor de skal skabe projekter, events og initiativer i forbindelse med bl.a. Folkemødet på Bornholm og Priden i København. Såfremt de ikke bliver aflyst som konsekvens af Corona-krisen.

Største Ambassadørtopmøde nogensinde repræsenterer 25 højskoler

Engagement og handlekraft blandt tidligere højskoleelever har været katalysatorer for Højskolernes Ambassadørnetværk. Det glæder derfor Helle Skovmose, mangfoldighedskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark, at årets Ambassadørtopmøde har det største antal deltagere nogensinde, siden netværket blev etableret i 2018.

”Ambassadørnetværket er opstået ud fra ønsket om at etablere et sted, hvor unge med højskolebaggrund kan gå hen med deres engagement. Lysten til at bidrage til noget, der rækker ud over deres egen nære ramme, er blandt tidligere højskoleelever ofte imponerende. Med topmødet vil vi stille en ramme til rådighed for dem, så de i fællesskab kan bringe det engagement i spil,”siger Helle Skovmose, konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Da Topmødet gik på hæld, var det også, hvad flere af de knap 60 højskoleambassadører udtrykte at have oplevet undervejs på weekenden. Sådan beskriver en ambassadør sin oplevelse af topmødet evalueringen:

”Et inspirerende fællesskab og en følelse af glæde over at vi får muligheden for at mødes og arbejde så målrettet for en god sag.”

Højskoleambassadør om sin deltagelse på årets topmøde

Kondenseret højskoleånd på bare én weekend

”Til dem der har lyst, så er der fælles morgenyoga i gymnastiksalen i morgen tidlig kl. syv inden morgenmaden.” Sådan bliver der ofte slynget tilbud ud blandt højskoleelever på landets højskoler undervejs i et ophold. På weekendens Ambassadørtopmøde skulle der ikke mere end én eftermiddag og aften til, før meldingen om yoga-tilbud dagen efter lød.

For foruden de mange spirende projektidéer dannede weekenden grundlag for et nyt fællesskab af den slags, som man fristes til at sige er særlige for højskolen: både inkluderende på rekordtid og med plads til udfordring af gængse forestillinger:

”Tømt for energi, men ladt op på overskud. Jeg har fået et skud af højskoleånden igen. Overraskende er jeg også blevet mødt med et langt mere kritisk og ærligt syn på højskolen, end jeg havde regnet med når 68 tidligere højskoleelever mødes. Jeg tager en følelse af at være en del af et fællesskab, som vil kæmpe for vores håb med mig hjem.

Højskoleambassadør på Ambassadørtopmødet 2020.

Det opsummerer topmødet meget godt: En weekend i Højskolernes Ambassadørnetværk er et kondenseret højskoleophold. Topmødet er også bygget op om højskolens kerneelementer med morgensamling, fællessang, workshops, inspiration, middag og fest, hvilket sikrer netværkets brændstof: højskoleånden.

Ambassadørerne stråler af engagement og kærlighed til højskolen, hvilket smittede positivt af på hele topmødet og også på evalueringen, hvor de blandt andet skulle beskrive, hvad de tager med sig fra Topmødet. Her er nogle flere af de svar, de gav:

”Det var rigtig fedt at være med på topmødet. Et koncentreret skud højskole som jeg længe kan leve højt på - og jeg synes, at der er kommet mange gode projekter ud af dagene, som jeg vil se frem til at støtte op om i løbet af året. Flere nye søde venner tænker jeg også at dagene har bragt med sig. Så lidt en triumf.”

Højskoleambassadør på Ambassadørtopmødet 2020.

”En dejlig højskole gejst og viden om at der er mange af os derude, der er motiveret for at gøre en lille forskel og sprede den vigtige højskole ånd.”

Højskolernes Ambassadørtopmøde blev afholdt på Brandbjerg Højskole den 28. februar til 1. marts 2020.

Om Højskolernes Ambassadørnetværk

Ambassadørnetværket består af frivillige tidligere højskoleelever, der ved hjælp af events og aktiviteter skal dele højskoleånden uden for højskolens rammer. På den måde er de med til at med til at styrke fortællingen om højskolerne.

Topmødet, der blev afholdt på Brandbjerg Højskole 8.-10. marts, resulterede i syv projekter, der nu arbejdes videre med (to projekter i København, ét i Odense og fire i Aarhus)

Der deltog i alt 30 nye ambassadører fra 18 forskellige højskoler, mens seks tidligere ambassadører stod for at facilitere projektarbejdet og dele deres erfaringer.

Læs mere om Højskolernes Ambassadørnetværk