Højskolerne forbereder sig på forsvarlig åbning

Publiceret 07-05-2020

Højskolerne har nu fået muligheden for at genåbne 8. juni – og er glade for at kunne byde forårsholdene velkommen tilbage – også selv om det bliver kortvarigt. Nu forbereder man sig på en markant anden virkelighed, som forsøges løst på bedst mulig måde for elever og højskoler.

Kortvarigt men tiltrængt gensyn med højskolevennerne
Tiltrængt gensyn med højskolevennerne

Pressemeddelelse, fredag den 8. maj 2020

Gensyn med højskolevennerne 

Højskolerne er glade for igen at kunne byde eleverne velkommen på højskolen, så de forhåbentlig vil kunne få afsluttet deres ophold inden sommer, selv om det bliver kortvarigt. Her tror og håber man på, at eleverne efter en svær periode også vil sætte pris på at se hinanden og højskolen igen.

Det bliver selvfølgelig på nogle markant andre præmisser, end da eleverne forlod højskolerne i marts måned. Dels vil nogle elever ikke kunne komme på højskolen, fordi de tilhører en risikogruppe, dels vil rammerne for de tilbagevendte elever være anderledes.

”Højskolerne er ikke sat i verden for at sidde og vente. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at vi nu har fået muligheden for igen at kunne åbne for vores eleverne og ansatte. Med alle de vanskeligheder og udfordringer, det fører med sig,”

siger Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Lisbeth Trinskjær tilføjer, at det er afgørende, at åbningen vil komme til at foregå på nogle præmisser, der afspejler højskolernes forskellighed i forhold til fysiske rammer, elevgruppe og forhold for ansatte.

Ansvar for lokalsamfundene

Hos højskolerne er man desuden meget omhyggelige med at skabe rammer, der gør, at genåbningen kan foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Ikke mindst i forhold til de lokalsamfund, hvor højskolerne ligger.

”Vi skal selvfølgelig være meget omhyggelige med at sikre, at der er så lidt interaktion som muligt med de lokale, der hvor højskolerne ligger, så vi undgår smittespredning",

siger Lisbeth Trinskjær.

Mange højskoler har allerede udarbejdet detaljerede planer for, hvordan åbningen skal finde sted. Så lokalsamfundet behøver ikke at bekymre sig. Folkehøjskoler kan betragtes som lukkede enheder, der kan afskærmes fra omgivelserne som en stor familie, der ikke kommer udenfor hjemmet, eller et lille samfund i samfundet, og de behøver dermed ikke at udgøre nogen risiko for smittespredning, hvis der er kontrol med adgangen via test fra starten af.