Genåbning fra den 27. maj

Publiceret 21-05-2020

Som netop meldt ud, kan højskolerne allerede åbne fra 27. maj. Alle højskoler forbereder sig nu på at kunne åbne på forsvarlig vis, omend det sandsynligvis ikke kan gælde alle allerede fra onsdag.

Det er positivt, at højskoler nu får mulighed for - hurtigere end ventet - at åbne, selvfølgelig på et sundhedsforsvarligt grundlag. Mange af højskolerne har allerede planer herfor.

Retningslinjer

Vi har desværre endnu ikke de specifikke sundhedsfaglige retningslinjer for højskoleområdet. Men man kan læne sig op ad efterskolernes retningslinjer på https://www.efterskolerne.dk/Aktuelt/Genaabning – selvom højskolernes givetvis bliver med lidt andre vilkår.

Højskolerne har selvfølgelig hver især frihed til at håndtere genåbningen på forskellig vis, afhængig af de fysiske rammer, elevantal og skolens kultur. Foreningen vil dog godt præcisere, at det er vigtigt, at alle højskoler gør alt for at genåbne hurtigst muligt. 

Lad eleverne blive testet – inden de kommer tilbage

Det vil være en rigtig god idé at bede alle elever på de lange kurser om at blive testet, inden de kommer tilbage. Dermed mindskes risikoen for smitte betragteligt. 

Ny Facebookgruppe: Genåbning af højskolerne – erfaringsudveksling

For at styrke videndeling og erfaringsudveksling, så har FFD oprettet en Facebook-gruppe, hvor alle ansatte på højskoler kan udveksle erfaringer og tips til, hvordan man skaber højskole i den nye Corona virkelighed, både i forhold til den fysiske indretning, undervisningen og meget andet. Bliv medlem på: https://www.facebook.com/groups/genaabningafhojskolerne/  - og opfordrer meget gerne lærere og andet personale til at blive medlem, blive inspireret – og dele erfaringer.

Puljen til kompensation for tabt egenbetaling

Det er FFDs opfattelse, at de nuværende retningslinjer også vil være gældende for puljens forlængelse frem til den 8. juli 2020. Det forventes dog, at der vil blive tale om følgende præciseringer, set i lyset af, at skolerne nu kan åbne:

  1. Man kan ikke søge om kompensation for tab af egenbetaling på kurser, som skolen aflyser for at kunne have andre aktiviteter, herunder forlængelse af eksisterende lange kursus.
  2. Der kan ikke søges om kompensation i forbindelse med forlængelse af kurser.
  3. Man kan ikke efter den dato, hvor højskolerne har kunnet åbne, søge kompensation for aflyste kurser, hvor aflysningen ikke er begrundet i retningslinjerne for genåbningen. (Elevfrafald kan dog umuliggøre gennemførelse af kurser).
  4. Man kan – efter FFDs vurdering - ikke aflyse kurser med den begrundelse, at deltagerne har en øget risiko ved Covid-19.  Det er op til den enkelte kursist selv at vurdere, hvorvidt man har en øget risiko. Højskolerne kan imødekomme ønsket om afstand (to meter) etc, men er ikke forpligtet hertil. (https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#419A5F6ADBD64799A44123AF8008C7E4). 

Muligt åbningstidspunkt og kompensationsordning

Der kan være højskoler, der af hensyn til overholdelse af retningslinjerne for genåbningen, ikke vil være i stand til at kunne åbne fra det tidspunkt, det officielt bliver tilladt. FFD arbejder – som allerede nævnt - for, at kompensationsordningen for tabt egenbetaling vil kunne anvendes i fuldt omfang i en begrænset periode, frem til skolens åbning bliver muligt.

Rådgivning

Hvis der er spørgsmål til genåbningen og støtteordninger, så er Rådgivningen i FFD klar. Ligeledes kan man kontakte Kulturministeriets Corona-hotline på 33 74 50 00.

Find typisk spørgsmål og svar på www.ffd.dk/corona

FFD’s rådgivningsteam i forhold til Corona-relaterede spørgsmål

Hjælpepakker

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.

 

Genåbning

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.