Højskolekursus til seniorer på ældrecheck

Publiceret 02-07-2020

Ældre Sagen, Danske Seniorer, seniorhøjskoler og højskolerne samarbejder om at tilbyde 500 ældre på ældrecheck et højskolekursus til nedsat pris.

FFD har modtaget knap 1.8 mio. kr. fra Kulturministeriets "Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen". Midlerne anvendes til nedsat egenbetaling for seniorer, som er 70 år eller derover, selvhjulpne og får ældrecheck. Hvis der bliver udsolgt på seniorhøjskolerne, så tilbydes overskydende pladser til andre højskoler, som har seniorkurser i løbet af 2020. 

I henhold til De regionale sundhedsprofiler fra 2017, så er der i Danmark 50.000 svært ensomme ældre, og at dette tal er blevet fordoblet under Corona, skønner Ældre Sagen. Særligt udsat for at opleve ensomhed er ældre, som bor alene og har dårlig økonomi. DERFOR er højskoleopholdene forbeholdt ældre over 70 år, som modtager ældrecheck, og som er selvhjulpne.

Ældre Sagen, Danske Seniorer og Højskolerne ønsker at række ud til udsatte ældre borgere og give dem den oplevelse, at de kan være noget for andre, og at andre kan være noget for dem. Målet er, at 500 ældre over 70 år kan komme på et højskoleophold af en eller to ugers varighed fra d. 29. august og året ud. Vi ved, at mange ældre fravælger højskolen af økonomiske årsager. Med økonomisk hjælp fra Kultuministeriets pulje og med samarbejdspartnere som Ældre Sagen og Danske Seniorer, kan højskoler give isolerede ældre muligheden for at møde andre ligesindede og kickstarte deres sociale liv, skabe venskaber på tværs af landet og forhåbentlig bringe gejsten videre til andre i lokalsamfundet.

 

Se ansøgningen om at komme i betragtning her