Særlig feriegodtgørelse i overgangen til ny ferielov

Publiceret 28-01-2020

Få overblik over optjening og udbetaling af den særlige feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.

Overblik over særlig feriegodtgørelse

I forbindelse med overgangen til ny ferielov har der været nogen usikkerhed om den særlige feriegodtgørelse og udbetalingen heraf. Ferietillægget udgør normalt 1.5 % af ferieberettiget løn.

Med nedenstående oversigt gives der et overblik over den særlige feriegodtgørelses optjening og udbetaling.

Overgangsperioden

Optjeningsperiode 01.01.2019 – 31.08.2019: Ferietillæg 1,5% af ferieberettiget løn til udbetaling ultimo april 2020.

Indefrysningsperioden

Optjeningsperiode 01.09.2019 – 31.12.2019: Ferietillæg 0,5% af ferieberettiget løn til udbetaling fra ultimo april 2020. (1% anses som indefrosset til den nye feriefond og udbetales til medarbejder ved fratrædelse på arbejdsmarkedet).

Optjeningsperiode 01.01.2020 – 31.08.2020: Ferietillæg 0,5% af ferieberettiget løn til udbetaling fra ultimo april 2021. (1% anses som indefrosset til den nye feriefond og udbetales til medarbejder ved fratrædelse på arbejdsmarkedet).

Ny ferielov

Efter 1. september 2020 skal ferietillægget enten udbetales løbende som andele, der svarer til den ferie der afholdes, eller 2 gange om året bagudrettet. Ferietillægget for 1. september 2020 til 31. maj 2021 udbetales med lønnen i maj (9 måneder). Ferietillægget for 1. juni til 31. august (3 måneder) udbetales med augustlønnen. Arbejdsgiver bestemmer proceduren.

Spørgsmål kan rettes til Viggo Mellerup.