”En presset ungdom?”

Publiceret 15-01-2020

Kom til årets Dialogmøde for vejledere, der i år stiller skarpt på unge og udsathed. Højskolerne inviterer endnu engang vejledere fra den brede vejledningsverden til en temadag med fokus på dialog og erfaringsudveksling.

Fokus på unges mistrivsel i bred forstand

De beskrivelser, der i løbet af de seneste par år har knyttet sig til unge og unges trivsel vidner om, at der er noget på færde – nogle forandringer, der ikke ligefrem går i en ønsket retning. Flere og flere undersøgelser, indsatser og ungefortællinger peger på, at et stigende antal unge oplever mistrivsel af forskellig karakter, og det er særligt den psykiske mistrivsel, der er fremtrædende.

På dette års dialogmøde vil vi under titlen "En presset ungdom?" fokusere på, hvordan man i vejledningssammenhæng kan imødekomme og arbejde med unge, der oplever et stort pres og ikke føler, at de slår til. Vi skal bl.a. høre nyt fra Center for Ungdomsforskning (CeFU), få indblik i vejledningstilgange med øje for unges oplevelse af pres og præstation og samtidig høre de unges egne perspektiver.

10 år med dialogmøder

Det er tiende gange Højskolerne inviterer til dialogmøder for vejledere med et ønske om at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem. Dialogmøderne er regionale møder – der afholdes ét i Jylland og ét på Sjælland – og med udgangspunkt i et bredt tema lægges der op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser.

Deltag som højskole

Som vejleder eller repræsentant for din højskole, vil du få et indblik i, hvad der rører sig bredt i vejledningsverdenen og møde vejledere fra andre højskoler, Studievalg, UU, ungdomsuddannelser, professionsuddannelser m.fl. Det er et godt sted at være repræsenteret og få et indblik i temaer og tilgange, der både gør sig gældende i og uden for højskolen.

Læs mere og tilmeld dig Dialogmødet for vejledere - København d. 19. marts 2020

Læs mere og tilmeld dig Dialogmødet for vejledere - Vejle d. 26. marts 2020

Hvad er Dialogmøderne?


Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser m.fl.

Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.