Er de nordiske demokratier i krise?

Publiceret 17-02-2020

Hvad er folkehøjskolernes rolle i demokratiudviklingen? Nordisk Folkehøjskoleråd inviterer ansatte på alle nordiske folkehøjskoler til Vårkonference 20.-21. april 2020 i Kungävl, Sverige.

Er de nordiske demokratier i krise?

Nordisk Folkehøjskoleråds Vårkonference 2020 i Kungälv, Sverige sætter de nordiske demokratier i kritisk lys og stiller spørgsmålet: Hvad er folkehøjskolernes rolle i demokratiudviklingen? 

På konferencen vil den danske demokratikommissions analyse og anbefalinger blandt andet blive inddraget. Der vil ligeledes være diskussion af vores ansvar som folkehøjskoler, samt workshops med metodisk inspiration og debat af enkelte temaer.

Herudover vil spørgsmålet om vores globale ansvar blive rejst med spørgsmålet: Skal højskolebevægelsen i højere grad arbejde for at understøtte den globale dannelse for elever på nordiske højskoler?

Se programmet for Vårkonferencen 2020

Læs mere om Vårkonferencen hos Nordisk Folkehøjskoleråd

Tilmeld dig Vårkonferencen 2020

Praktisk information

Arrangør: Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR)

Sted: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige

Målgruppe: Ansatte på nordiske folkehøjskoler

Pris: 2100 SEK, inkl. overnatning

Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020

Kontakt: brita@folkehogskole.no

Hvad er Vårkonferencen? 

Nordisk Folkehøjskoleråds Vårkonference er en tilbagevendende konference, der giver mulighed for at drøfte folkehøjskolernes virke og udveksle erfaringer på tværs i Norden.

Den seneste konference blev afholdt i 2018 hvor 70 forskere, skoleledere og lærere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige deltog i spændende forelæsninger, seminarer og workshops.

Find præsentationer og interview fra Vårkonferencen i 2018