Julebrev

Publiceret 21-12-2020

#Samfundet--ville-ikke-være-det-samme-uden-højskolen.

Læs Elsebeth Gerner Nielsens julebrev, hvor hun vil kigge tilbage på året der gik.

Kære alle interesserede. 

#Samfundet--ville-ikke-være-det-samme-uden-højskolen.

380.000 danskere er svært ensomme. Danmark er igen lukket ned. Også højskolernes jule- og nytårskurser. Mange mennesker sidder skuffede derhjemme. Har nogen mon plads i boblen? Plads til at invitere inden for.

I foråret lavede højskolerne en indsamling af 100+ eksempler på krisekreativitet. Herunder mange eksempler på nye fællesskaber, som er opstået i kølvandet af pandemien. Et initiativ, som ligger i naturlig forlængelse af højskolernes tradition for at bidrage til fællesskab og nye løsninger.

For højskolerne selv har det været vanskeligt at handle, idet de en stor del af året har været lukket. Og dog. Kreativiteten har været stor i forhold til at fastholde højskoleelever og andres opmærksomhed under nedlukningen – med diverse online aktiviteter. Og på bl.a. Skærgården, Vrå og Brenderup formåede kreative medarbejdere og elever at lave bæredygtighedsfestival med tilskud fra ”sommerpakken”. Andre højskoler har gennemført Syng, spis og snak- arrangementer som en kombination af en analog og digital begivenhed. Sang og oplæg er blevet videreformidlet til hundreder af mennesker, som har siddet derhjemme og spist en god middag undervejs. Takket været støtte fra ”seniorpakken” har seniorhøjskolerne kunnet invitere uformuende ældre på billige højskoleophold i en periode efter sommerferien.

Det er i det hele taget så opløftende at opleve, hvad højskolen kan, også i en krisetid. Måske især i en krisetid? 

Pandemien har synliggjort behovet for fællesskab. Det står pludseligt tydeligere, at jeg er ikke min egen lykkes smed. Snarere at vi er hinandens lykkes smede. Det er følelser og erkendelser, som understøtter højskolen. Det afspejles massivt i søgningen, både til de lange og de korte kurser. Med til billedet hører selvfølgelig også, at det er blevet sværere at rejse. Fysiske rejser afløses af åndelige rejser. Det er slet ikke så tosset, set fra et livs- og CO2-perspektiv.

Ikke kun søgningen til højskolerne er for opadgående. Interessen for en væsentlig del af højskolens DNA, fællessangen, er eksploderet. I et stykke tid lå Højskolesangbogens 18. udgave nr. 1 på bestsellerlisten. Selv om den 19. udgave var ved at blive trykt. 120.000 eksemplarer af den 19. udgave er allerede solgt.

Et nyt oplag når nok ikke at komme hjem, før vi må melde udsolgt. Sikke en succes. Et bevis på, at Højskolesangbogen måske er noget af det mest fællesskabende, vi har. Hvis man kun havde et ord som synonym for sammenhængskraft, ville det så ikke være højskolesangbog? En bog, som afspejler hele Danmark, hele livet, det menneskelige i al dets mangfoldighed. Nu også med kvindelige forfattere og komponister. Nu også med vinter uden sne. Nu også med andre religioner. Tusind tak til sangbogsudvalget for et imponerende arbejde. Ligeledes en stor tak for en meget flot Sanghåndbog (nu også online) og revideret app med det hele samlet.

Køb begge bøger, også til din nabo, dine venner og kollegaer.

De, der synger sammen, hører sammen.

Højskolesangbogen har selvfølgelig fyldt meget og positivt i Højskolernes Hus i det forgangne år, men vi har også nået mange andre ting. Endnu et hold lærere afsluttede f.eks. forleden deres højskolepædagogiske uddannelse. Mange millioner er blevet uddelt til særlige forløb og folkeoplysende aktiviteter rundt om på højskolerne, til øget mangfoldighed, til særlige forløb for udsatte unge osv. Højskolebladet er udkommet med spændende perspektiver. Læs f.eks. interviewene i sidste nummer med Margrethe Vestager og Anne Linnet, som er repræsenteret i den nye højskolesangbog. Eller se det nye kursuskatalog, bliv inspireret af Højskole Hacks og se nye kampagnefilm om højskolerne på højskolernes Youtube kanal.

Midt i det hele udkom også en bog fra Frirummet: Blev du klogere? Et nyt bidrag til og om den demokratiske debat.

Det, der unægtelig har fyldt allermest i Højskolernes Hus, har dog været Corona og dens konsekvenser for højskolerne. FFD ´s rådgivning har ligget vandret i snart 10 måneder. Tusinder af timer er brugt på at forhandle betingelser for nedlukning og genåbning. Og hjælpepakker. I skrivende stund er vi i gang med at forberede endnu et møde med kulturministeren om behovet for hjælpepakker, nu hvor de korte og de lange kurser er blevet lukket… Det opleves som en never ending story. Vi er noget slidte. 

Reelt er det ikke muligt at takke FFD ´s medarbejdere nok for den kæmpe indsats, der er ydet, en stor del af tiden fra hjemmearbejdspladsen. Takket været den indsats og det enorme arbejde ude på hver af de 70 højskoler, er højskolebevægelsen kommet helskindet gennem vel den største krise i vores 175 år lange historie.  Aldrig før er alle højskoler blevet tvangslukket!

Lad mig samtidig benytte chancen for at sige tak til Kulturministeren og til alle de politikere hen over den politiske midte – som har kæmpet højskolernes sag i dette annus horribilis. Og tak til alle medlemmer af FFD for at støtte op om arbejdet for højskolen som bevægelse og idé.   

Tak til alle for at minde om, at #Samfundet--ville-ikke-være-det-samme-uden-højskolen.

Rigtig glædelig jul og godt nytår. Hold afstand, men inviter også inden for, hvis du har plads i boblen. Alt for mange mennesker er ensomme.

Hver dag en ny dag, hver dag en gave.

Se dig omkring.

Vil du dele din blomstrende have med andre

eller slå ring om dig selv og dit liv og din verden?

Vil du åbne eller lukke,

vil du slukke håbet

eller slå bro?

Fra: Hver dag en ny dag, nr. 558. Tekst Pia Juul. Komponist: Marianne Søgaard.

De bedste hilsner om en glædelig jul og et godt nytår.

Elsebeth Gerner Nielsen