Midlertidig ændring af rådgivning i FFD

Publiceret 09-08-2020

FFD’s juridiske konsulent Viggo Mellerup er blevet far og afholder derfor barsel fra 1. august til 31. januar 2021. Rammerne for rådgivning vil derfor ændre sig i denne periode.

Ansættelsesret, højskolelovgivning, den aktuelle coronasituation mm.

Der vil fortsat være mulighed for at søge rådgivning hos chefkonsulent Thor West, men samtidig vil Lea Halkier og Jakob Hvenegaard stå til rådighed ved spørgsmål ang. ansættelsesret, højskolelovgivning, den aktuelle coronasituation mm.

Lea Halkier er ansat i FFD som HR-konsulent og vil i den kommende periode desuden bistå med rådgivning vedr. ansættelsesret, ferie- og barselslovgivning samt corona-retningslinjer. Jakob Hvenegaard er ansat som specialkonsulent og rådgiver allerede skolerne vedr. vejledning og kommunalt samarbejde. Jakob vil, i den kommende periode, stå til rådighed ved spørgsmål om højskolelovgivning, økonomi, lønkompensation og statstilskud.

For at yde den bedste rådgivning, opfordrer vi til, at der, i videst muligt omfang, rettes henvendelse per mail i de sager, der ikke er akutte. Vi vil naturligvis vende tilbage hurtigst muligt.

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.

Lea Halkier
HR-konsulent og rådgiver
Rådgivning og administration

Teamkoordinator, rekruttering og medarbejderudvikling.

Rådgiver vedr. ansættelsesforhold samt barsels- og ferielovgivning.

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.

undefined