Besparelser ophører fra 2020

Publiceret 02-10-2019

Regeringen vil stoppe den tidligere regerings besparelser på uddannelser, og vil derfor fjerne det årlige omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelsesområdet fra 2020 og frem.


Forslag til finanslov 2020

Regeringen har nu (2. oktober 2019) offentliggjort sit forslag til finanslov for 2020.

 

Den helt afgørende forskel fra tidligere er, at de senere års besparelser på 2% årligt nu ophører.

Det er gode nyheder for højskolerne, der har døjet med det forhadte omprioriteringsbidrag, der har kørt grønthøsteren hen over området siden 2016.

Der har hersket tvivl om, hvorvidt højskolerne – og de kunstneriske uddannelser, der også ligger i regi af Kulturministeriet – også slap for besparelserne frem over. Det er imidlertid nu bekræftet af kulturminister Joy Mogensen, at højskolerne også er omfattet, ligesom de kunstneriske uddannelser er det.

En nærmere redegørelse for forslaget til finanslov 2020 med angivelse af de foreslåede takster kan ses her.