Rejsegarantifonden

Publiceret 05-11-2019

Rejsegarantifonden har oplyst, at udmeldingen om nye retningslinjer for garantistillelse over for fonden ikke vil medføre væsentlige ændringer på højskoleområdet.

Det vil fortsat være sådan, at kravet om garantistillelse er i forbindelse med højskolers korte kurser, der er kombineret med en rejse. Derimod gælder det ikke ved fx en uges ekskursion på et langt kursus, da rejsen her ikke er kursets primære formål.

I meddelelsen hedder det:

Der er således ikke tale om registreringspligtig aktivitet, hvis:

  1. der højest arrangeres nogle få rejser årligt pr. medlem/elev,
  2. rejseaktiviteten sker på nonprofitbasis og
  3. det udelukkende er medlemmer/elever, der kan deltage på rejserne

Det forudsættes, at rejseaktivitet er en mindre del af foreningens/skolens øvrige aktiviteter.

Nærmere oplysninger kan hentes hos Thor West:

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.