Ove Korsgaard hædret med Højskolepædagogisk Pris

Publiceret 28-11-2019

I året for højskolernes 175-års jubilæum modtager dr.phil. Ove Korsgaard Højskolepædagogisk Pris for blandt andet at have ”ydet en helt afgørende indsats i forhold til at give en karakteristik af, hvad højskolens opgave har været gennem tiden.”

Prisoverrækkelse på Lærerkonferencen

På højskolernes årlige lærerkonference, dette år på Brandbjerg Højskole, blev Højskolepædagogisk Pris uddelt for fjerde gang. Prisen, der er på 25.000 kroner, blev tildelt professor emeritus Ove Korsgaard, for blandt andet ”i mange år at have fungeret som en regulær enmandshær i arbejdet med at kaste lys over den danske oplysningstradition, sådan som den især har været forbundet med de frie skoler.”

I pristalen blev der lagt vægt på Korsgaards helt afgørende indsats i forhold til at give en karakteristik af, hvad højskolens opgave har været gennem tiden, og hans bidrag til at udfordre hvad, den er og skal være, også i dag og videre frem:

Han har gennem sin forskning og forfattervirksomhed med stor indsigt, forståelse og seriøsitet været med til at indskrive højskolepædagogikken og dens betydning i en større dansk historisk sammenhæng.

Priskomitéen

Ove Korsgaard 

Er født i 1942. Ph.d. og dr.pæd. Uddannet lærer. Tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole og senere professor på DPU, Aarhus Universitet. Forfatter til blandt andet Kampen om lyset: Dansk voksenoplysning gennem 500 år, Grundtvig rundt og Solskin for det sorte muld. Senest forfatter til bogen Strejftog i højskolernes idéhistorie, der er udkommet i anledning af højskolernes 175-års jubilæum i 2019.

Køb bogen

Om Højskolepædagogisk Pris

Prisen bliver uddelt hvert år af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med Højskolebladet. Formålet med Højskolepædagogisk Pris er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt.

Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.
Prisen er på 25.000 kr.

Tidligere modtagere

Kriterierne

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken.

Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Priskomitéen

Prismodtageren blev valgt af en komité bestående af Simon Finnerup, Den frie lærerskole i Ollerup, Rikke Holm, forstander på Askov Højskole og Majken Graver Blohm, lærer på Egmont Højskolen.