Nye bekendtgørelser

Publiceret 05-11-2019

Der foreligger nu en ny tilskudsbekendtgørelse.

Lovgivning om højskoler

Se den nye tilskudsbekendtgørelse her

De væsentligste ændringer er:

  • Skoler, der har indgået 10årige lejeaftaler skal senest 4 år før udløbet redegøre for, hvordan man vil erhverve bygningerne. 
  • En præcisering af, at der ved brobygning, studie- og erhvervspraktik forsat skal ske overnatning på skolen.
  • Samt at ’5 hele undervisningsdage’ har ændret betegnelse til ’aktivitetsdage’.

Desuden en ”Delegationsbekendtgørelse”, der beskriver overdragelsen af en række opgaver til Slots- og Kulturstyrelsen.

Med hensyn til styrelsens afgørelser over for skolerne er der nu - bl.a. på opfordring fra FFD - givet mulighed for at klage til ministeren over trufne afgørelser. Det kan gøres her.