"Vi vil gerne vise dem højskolen uden at stoppe den ned i halsen på dem"

Publiceret 19-03-2019

Knap 40 tidligere højskoleelever deltog i Højskolernes Topmøde for at give deres bud på, hvordan vi knækker koden til en mere mangfoldig højskole og et mere mangfoldigt samfund.

Brandbjerg Højskole lagde hus til Højskolernes Topmøde 2019. Her ses de nye højskoleambassadører efter en vellykket weekend med projektarbejde, fest og højskoleånd.


Et nyt hold højskoleambassadører i topform

Højskolernes Ambassadørnetværk blev etableret i 2018, hvor det første topmøde blev startskuddet for en række projekter med udgangspunkt i fællessang, bæredygtighed og bevægelse.

I år har FFD, i overensstemmelse med strategien, valgt at skærpe projektrammen, så ambassadørerne forpligter sig på at skabe projekter inden for mangfoldighed og nye målgrupper. Det glæder Helle Skovmose, der står i spidsen for FFD's mangfoldighedsindsats:

"Vi møder dem, det hele handler om og får deres perspektiver på arbejdet med nye målgrupper, og hvad højskolerne kan gøre. Vi glæder os til at understøtte deres projekter med sparring, se dem blomstre og til at fortælle deres historier videre til hele højskolebevægelsen,” siger hun.

Desuden bidrager netværket positivt til genrekruttering, mener kommunikationschef i FFD, Jakob Bonde Rasmussen:

"Visionen med ambassadørnetværket er at synliggøre højskolerne og sætte fokus på, hvordan de kan være med til at løse udfordringer i samfundet. Samtidig bidrager ambassadørerne til markedsføringen af højskolerne, da tidligere højskoleelever er de bedste til at rekruttere nye elever."
 

Spændende projekter i 2019

Højskole på erhvervsuddannelser

Vi vil gerne give dem en god oplevelse og vise, hvad højskole er uden at stoppe det ned i halsen på dem.

Esben, højskoleambassadør

"Højskole møder virkeligheden" er arbejdstitlen på et af de nye ambassadørprojekter, der skal bringe en bid af højskolen ud på erhvervsskolerne. Gruppen vil udvikle en pakkeløsning med forskellige højskoleaktiviteter, der med en 'show it, don't tell it'-tilgang skal indvie en gruppe unge, der er underrepræsenteret på højskolen, i hvad højskole er.

”Vi vil gerne give dem en god oplevelse og vise, hvad højskole er uden at stoppe det ned i halsen på dem. Forhåbentlig kan det plante et frø hos dem og udfordre deres tanker om, hvad højskoler er for noget,” siger Esben, der er en af gruppemedlemmerne.

Videokampagne på sociale medier

Fordomme var et nøgleord, der gik igen i projektgruppernes mange diskussioner. I en af grupperne besluttede de at fokusere på unge, som ikke nødvendigvis oplever, at højskolen er en mulighed for dem. 

For hvordan nuancerer man stereotype forestillinger om, hvad højskolen er, og hvem, den er for? For at udbrede budskabet, at højskolen er for alle, arbejder de på en videokampagne til sociale medier, hvor de vil vise de mange forskellige profiler, der går på  højskole - og måske særligt dem, der overrasker og ikke stemmer overens med stereotypen. 

De små film skal gøre højskolerne og deres elever identificerbare for en bredere målgruppe.

En bus og en båd

For to af projekterne skal højskoleånden deles ved hjælp af et transportmiddel. På Odense å skal "Fordomsbåden" lastes med unge fra forskellige ungdomsuddannelser, som i løbet af sejladsen skal nedbryde - eller nuancere fordomme om hinanden. Et andet sted i Danmark bliver en bus fyldt med højskolesangbøger, som skal være omdrejningspunkt for møder mellem forskellige mennesker i alle afkroge af Danmark.

Projektgruppen vil altså få mennesker til at mødes gennem et af højskolens kardinalpunkter: fællessang.

De ovennævnte projekter er blot et udsnit af de idéer, ambassadørerne skal realisere i løbet af 2019.

Høj af højskole

Foruden de mange spirende projektidéer dannede weekenden grundlag for et nyt fællesskab af den slags, som man fristes til at sige er særlige for højskolen. Og selvom de over 30 tidligere elever repræsenterer hver deres individuelle højskoleoplevelse og oprindeligt har tilknytning til 18 forskellige højskoler, gik der ikke længe, før de fandt hinanden og skabte en ny fælles reference som højskoleambassadører.

Det er specielt at være sammen med andre, der brænder for den effekt, som højskole kan have på et helt liv. Dét er noget, vi har til fælles alle sammen. Og så selvfølgelig alle værdierne, der ligger i et højskoleophold.

Rikke, Højskoleambassadør

Topmødet er bygget op som et komprimeret højskoleophold med morgensamling, fællessang, workshops, inspiration, middag og fest, hvilket sikrer netværkets brændstof: Højskoleånden.

"Et højskoleophold er én af de der oplevelser, der ikke kommer igen, men som bliver inde i en. Så det er fedt pludselig at være i en sammenhæng, hvor man kan komme ud med det og bruge det til noget, der giver mening," siger Rikke.

De unge bærer deres engagement og kærlighed til højskolen helt uden på tøjet, hvilket smittede af på stemningen hele weekenden og også på evalueringen, hvor de blandt andet skulle beskrive, hvad de tager med sig fra Topmødet. Her er nogle af de svar, der skitserer det samlede billede af deres udbytte fra weekenden:

Jeg er blevet ekstra motiveret til at udbrede højskolerne, har fået midler til at gøre det og en masse nye venner samt meget ny viden om højskolerne som organisation.

Højskoleambassadør

"Højskolerne kan mere, end jeg havde forventet, og jeg tager mange af de andres historier med mig. Derudover tager jeg energi med videre til at lykkes med andre aspekter i mit liv."

"Jeg har en vildt god fornemmelse og mødt skønne med-højskolemennesker. Og så har jeg startet et projekt, jeg virkelig ser frem til at lave og fået et stykke højskoleånd at føle igen!"

"Jeg har fået en masse gode minder og nye bekendtskaber. Og så har jeg lært meget om mangfoldighed, og hvorfor det er nødvendigt i et samfund."

__

Højskolernes Topmøde er støttet af Tuborgfondet.

Om Højskolernes Ambassadørnetværk

Ambassadørnetværket består af frivillige tidligere højskoleelever, der ved hjælp af events og aktiviteter skal dele højskoleånden uden for højskolens rammer. På den måde er de med til at med til at styrke fortællingen om højskolerne.

Topmødet, der blev afholdt på Brandbjerg Højskole 8.-10. marts, resulterede i syv projekter, der nu arbejdes videre med (to projekter i København, ét i Odense og fire i Aarhus)

Der deltog i alt 30 nye ambassadører fra 18 forskellige højskoler, mens seks tidligere ambassadører stod for at facilitere projektarbejdet og dele deres erfaringer.

Læs mere om Højskolernes Ambassadørnetværk her