Nyt fra Administrationen

Publiceret 15-01-2019

Her kan du holde dig opdateret om: - Nye bekendtgørelser vedrørende regnskab og revision, - Nye satser for kørselsgodtgørelse, -Særlige feriedage for ferieåret 18/19 og Bestyrelseskonferencen i februar.

Nye bekendtgørelser vedrørende regnskab og revision

Slots- og Kulturstyrelsen har før årsskiftet udsendt ny regnskabs- og revisionsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2019. De hidtidige bekendtgørelser har været udarbejdet for både højskoler, efterskoler og frie fagskoler, men de nye er alene rettet mod højskolerne i overensstemmelse med, at højskolerne også har sin egen lov.

Ved udarbejdelsen af bekendtgørelserne er der dog tilstræbt størst mulig ensartethed med efterskolernes regnskabs- og revisionsbekendtgørelser ikke mindst af hensyn til de kombinerede skoler, og der er kun tale om begrænsede ændringer i forhold til tidligere.

Med bekendtgørelserne følger 4 bilag:

  • Paradigme for årsrapport
  • Revisorcheckliste
  • Bestyrelsescheckliste
  • Bestyrelsens stillingtagen
     

Du kan finde hele materialet her

Nye satser for kørselsgodtgørelse

For almindelig godkendt kørsel er satsen 1,98 kr. pr. km.

Er der tale om kørsel i henhold til bemyndigelse er taksten 3,56 kr. pr. km for max 20.000 km i et kalenderår.

Særlige feriedage for ferieåret 18/19

Er de særlige feriedage endnu ikke fastlagt 1/1 2019 eller afholdt har ledelsen ret til at bestemme, hvornår medarbejderen skal afholde de særlige feriedage i ferieåret 18/19, hvilket er frem til 30. april 2019.

Finder man det nødvendigt med ensidigt fastlæggelse skal ledelsen give et varsel på en måned før afholdelsen og feriedagene kan kun afholdes i hele dage.

Bestyrelseskonferencen 1. – 2. februar 2019

Konferencen for højskolernes bestyrelser, der foregår i København 1. – 2. februar er næsten fuldtegnet, og sidste frist for tilmelding er 18. januar.

Se flere oplysninger om konferencen her