Nyt arrangement for højskolelærere?

Publiceret 16-01-2019

Skal lærere på tværs af højskoler have et mødested? Hvad skal på programmet? Og hvordan skal det foregå? Kom til fyraftensmøde og byd ind med dit perspektiv!

Foto: Lærerkonferencen 2017


Hvad skal vi mødes om?

I kølvandet på dette års aflysning af Lærerkonferencen, grundet for få tilmeldinger, har FFD taget initiativ til at undersøge højskolelæreres ønsker og behov i forhold til at mødes på tværs af skoler.

Vi skal blandt andet se på, hvordan vi sammen skaber de bedste forudsætninger for en bred deltagerskare, når det gælder fremtidige arrangementer for højskolelærere, og hvordan disse arrangementer skal se ud.

Skal Lærerkonferencen afholdes som hidtil, eller har vi brug for en helt ny form? Indsigten fra højskolelærerne er afgørende i den fremadrettede planlægning, så der kan blive skabt et stærkt og relevant mødested for alle højskolelærere.

To fyraftensmøder

I starten af februar vil der blive afholdt to fyraftensmøder fra 16.00 – 18.00 i henholdsvis København d. 4. februar og i Vejle d. 6. februar på Vejle Idrætshøjskole. På møderne vil vi diskutere arrangementer for lærere, herunder ønsker og behov, og det er her, at du kan være med til at påvirke udviklingen af fremtidige arrangementer og måske også være med til at gentænke formatet. Der er frist for tilmelding henholdsvis d. 25. og d. 27 januar.

Tilmeld dig mødet i København i Højskolernes Hus d. 4. februar

Tilmeld dig mødet i Vejle på Vejle Idrætshøjskole d. 6. februar

  

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.