Højskoler kan få tilskud til jubilæumsaktiviteter

Publiceret 29-01-2019

I år fylder Folkehøjskolerne 175 år, og det skal fejres. Med støtte fra regeringen, kan FFD yde et tilskud på 10.000 kr. til alle højskoler, som d. 7. november ønsker at afholde et arrangement i forbindelse med fejringen. Puljen skal søges inden 1. marts.


Samfundet skal mærke højskolerne

I løbet af hele 2019 vil FFD afvikle forskellige jubilæumsaktiviteter, der på hver sin vis markerer jubilæumsåret for den første højskole i Danmark. 

Det sker bl.a. med en jubilæumsfilm, en nordisk og en international konference samt bogudgivelser, der tematiserer højskolens kerneværdier. Og så selvfølgelig Årsmødet i begyndelsen af maj. Det vil der komme mere information snart.

Det er håbet, at lokalmiljøerne omkring skolerne kan tage del i fejringen og dermed markere, hvilken rolle højskolerne har spillet – og spiller - for samfundet og dets udvikling.

Med støtte fra regeringen har FFD fået mulighed for at yde et tilskud til højskolernes egne aktiviteter på selve jubilæumsdagen d. 7. november. Hver skole kan søge 10.000 kr. til afvikling af et arrangement.

Sådan søger du tilskuddet

Send en beskrivelse af aktiviteten samt et anslået budget til Jeppe Bay Lynggaard på jbl@ffd.dk

Ansøgningsfrist er 1. marts, og spørgsmål vedrørende ansøgning og aktiviteter kan rettes til Jeppe Bay Lynggaard på jbl@ffd.dk