Frirummet uddanner nye debatpiloter

Publiceret 08-01-2019

Vil du være med til at værne om og udvikle vores demokrati? Eller kender du en kollega, der vil? Så kom med, når Frirummet uddanner nye debatpiloter i foråret.

Få pladser tilbage

Frirummets næste to debatpilotuddannelser finder sted den 20. – 21. marts på Gymnastikhøjskolen i Ollerup eller den 21. – 22. maj på Brandbjerg Højskole. Der er kun få pladser tilbage.

Uddannelserne er arrangeret som internatophold med overnatning og forplejning. Der er ingen brugerbetaling. Uddannelserne starter kl. 09.00 den første dag og slutter kl. 16.00 dagen efter.

Hvad lærer du?

På uddannelsen undervises der frirumsdebatformen, spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt, at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt, samt en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber. 

Vil du sikre dig en plads på én af de to uddannelser, skal du sende din tilmelding til emil@frirummet.org. Det er også muligt at tilmelde flere fra den samme skole.
 

Om Frirummet

Frirummet er en debatform, der skaber et rum, hvor konflikter og uenigheder anerkendes og tydeliggøres, men hvor der samtidig er plads til at udtrykke tvivl og anerkendelse af modpartens synspunkter.

Frirummet er også et nysgerrigt rum, hvor vi sammen kan blive klogere på hinanden og de ting, vi debatterer. Men debatten stopper ikke ved snakken. En frirumsdebat finder også frem til nye initiativer og handlinger, der kan bringe os videre og skabe forandring for det fælles bedste

Hvad er en Frirumsdebat?

En frirumsdebat består af tre runder med to debattører. I den første runde trækkes fronterne op, så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om. I den anden runde skal der reflekteres, tvivles og lyttes, og så skal debattørerne desuden forsøge at finde ud af, hvad de har tilfælles.

I tredje runde skal både debattører og deltagere i fællesskab forsøge at finde frem til initiativer og løsninger, store som små, der kan bringe os videre. Til at styre debattens gang, skal der være det, vi kalder en debatpilot.

Frirummet er skabt af de frie skoler, efterskolerne, højskolerne og friskolerne er med støtte fra Trygfonden. Debatpilotuddannelse kan tages af lærere, forstandere eller andre fra de frie skolers bagland

Du kan læse mere om og Frirummet og debatpilotuddannelsen på Frirummet.org.

Emil Hamer Boisen
Webredaktør
Kommunikation

Hjemmeside, kursusdatabase, annoncering på socialemedier og support.