Ny rapport konkluderer: Stor mangfoldighed i højskolernes værdigrundlag

Publiceret 26-02-2019

Højskolerne har stor frihed til at formulere deres værdisæt, og den bliver brugt. Det viser et nyt notat fra Vifo baseret på en analyse af 68 højskolers skriftlige værdigrundlag.

 

Mangfoldigheden i skolernes værdigrundlag gør os stærkere og sikrer, at vi appellerer bredt til flere målgrupper.

Helle Skovmose, udviklingskonsulent i FFD

Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) har lavet en analyse af højskolernes værdier ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.

Værdigrundlagene giver indsigt i de grundlæggende tankesæt, som højskolerne bygger på, og derfor må forventes at arbejde ud fra.

Vifo konkluderer, at der er stor indholdsmæssig spændvidde - lige fra det klassiske grundtvigske idégrundlag, over inspirationen fra andre navngivne tænkere og til særlige fokuspunkter som f.eks. transcendental meditation, det bibelske grundlag, kunsten eller idrætten som indgangsvinkel.

I FFD ser man notatet som udtryk for en positiv tendens, mener udviklingskonsulent Helle Skovmose:

"Rapportens konklusion vidner om, at højskoler bruger deres frihed til også at være forskellige. Det er en stor værdi for foreningen, da mangfoldigheden i skolernes værdigrundlag gør os stærkere og sikrer, at vi appellerer bredt til flere målgrupper. Diversiteten afspejler sig også i elevgrupperne, da der er stor forskel på, hvilke elever, skolerne hver især appellerer til," siger Helle, der arbejder med foreningens fokus på mangfoldighed, og uddyber:

"Forhåbentlig kan det også styrke foreningens målsætning om at skabe større mangfoldighed på de enkelte skoler. Når vi fremhæver, at højskole ikke kun er på én måde med én type mennesker, kan vi bedre være noget for flere," siger hun.

Grundtvig i mange varianter

Halvdelen af de 68 højskoler definerer sig i deres vedtægter som grundtvigske højskoler eller skriver, at de er inspireret af Grundtvigs tanker og idéer. Det gælder i særlig grad mange inden for kategorien ’almene og grundtvigske højskoler’, men også halvdelen af de fagspecialiserede højskoler nævner den grundtvigske tradition eksplicit i deres værdigrundlag.

Den grundtvigske tradition er dermed fortsat udbredt i højskoleverdenen, men skolerne lægger vægt på forskellige aspekter af ’det grundtvigske’.

Nogle højskoler nævner den grundtvigske tradition i sammenhæng med almendannelse, oplysning og aktiv deltagelse i demokratiet, andre lægger vægt på den historiske-poetiske dimension, mens andre igen kobler det grundtvigske til en helhedsopfattelse af mennesket.

Grundlæggende fællesnævnere

På trods af spændvidden i højskolernes værdigrundlag, har skolerne stadig meget til fælles. I notatet fremgår det, at højskolerne i vid udstrækning lægger vægt på skolens relation til det omgivne samfund. 

Det gælder fx konkrete samfundsmæssige opgaver, som højskolerne gerne vil bidrage til. Her vægter oplysning, dannelse og aktiv samfundsdeltagelse tungt i værdigrundlagene. Til eksempel nævner 35 skoler aktiv samfundsdeltagelse, mens 10 skoler konkret har skrevet bæredygtighed ind som et fokusområde.

Derudover lægger langt de fleste skoler eksplicit vægt på individet og dets bidrag til fællesskabet. 

Selvom mange højskoler profilerer sig på deres faglige specialisering, er det den samlede menneskelige udvikling og i mindre grad et snævert fokus på tilegnelsen af færdigheder, som er centralt i værdigrundlagene.

Du kan læse Vifos fulde analyse her