Dialogmøder sætter fokus på mangfoldighed i vejledningen

Publiceret 20-02-2019

Hvordan kan man som vejleder være med til at sikre et rummeligt fællesskab blandt eleverne? Ændrer vi (ubevidst?) tilgang i mødet med en minoritet? Har vi blik for mangfoldigheden i den daglige vejledningspraksis, eller er der blinde pletter? Det er disse spørgsmål, som dette års Dialogmøder nysgerrigt adresserer.


Hvorfor mangfoldighed?

Det er niende år i træk, at Højskolerne slår dørene op for vejledere på tværs af uddannelsesinstitutioner og organisationer for at debattere vejledningsaktuelle temaer og finde inspiration til egen praksis. 

Tidligere års temaer har f.eks. været ”ensomhed”, ”Det svære valg” og ”nulfejlskultur”. I år er temaet: Mangfoldighed i vejledningen.

Mangfoldighed skal i denne sammenhæng forstås som en bevidsthed om, og en refleksion over, forskellighed – og herunder de synlige og usynlige forskelle mellem mennesker. Dette omfatter køn, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap og politisk anskuelse, men også andre forskelle såsom uddannelse og erhvervserfaring.

Når elevgruppen er mere divers, følger der nye perspektiver på den pædagogiske praksis. Det gælder også i en vejledningssammenhæng.

Alle vejledere oplever mangfoldighed i deres daglige praksis; i mødet med en ordblind elev, en ung med etnisk minoritetsbaggrund eller en elev fra et udsat boligområde. I disse møder er det interessant at se på, hvordan man i sin egen vejledningspraksis har øje for den forskellighed, som de unge repræsenterer.

Inspiration, debat og dialog

Dialogmøderne, der afholdes i henholdsvis København og Aarhus, byder på en række korte oplæg, som lægger op til debat, og om eftermiddagen vil der være inspiration til egen praksis gennem øvelser og inspirationsoplæg. Vi får blandt andet besøg af Ida Andrén Hagmayer, adjunkt ved VIA University College, som vil give en kort introduktion til normkritisk vejledning i relation til vejledning og invitere deltagerne til at diskutere normers betydning i vejledningen.

I 2018 udkom de færdige inspirationsmaterialer fra projektet ”Brug for alle unge”, som i 2015-2018 satte fokus på vejledning af unge, herunder særligt vejledningen af ikke-uddannelsesparate unge.

I et mangfoldighedsperspektiv er afsnittet om den opsøgende vejledning interessant, og til Dialogmøderne vil involverede UU-vejledere fortælle om erfaringerne med det opsøgende arbejde i forsøget på at nå ud til flere unge, der ikke nødvendigvis selv ville have opsøgt vejledning.

Sidst på formiddagen vil en gruppe unge fra ”Ungefællesskabet” i Brøndby Strand lægge op til debat ved at give deres perspektiv på vejledningssituationer, der, ifølge dem, har været udfordrende og problematiske.

Meld dig til et af årets Dialogmøder

Dialogmøde - København (19. marts)

Se det fulde program og tilmeld dig her

Dialogmøde - Aarhus (28. marts)

Se det fulde program og tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist og fredag d. 1. marts 2019 kl. 12:00 (København) og søndag d. 10. marts 2019 kl. 12:00 (Aarhus)

 

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.