Undersøgelse af løn- og ansættelsesforhold for teknisk-administrativt personale 2019

Publiceret 18-12-2019

FFD har undersøgt det teknisk-administrative personales løn- og ansættelsesforhold på landets højskoler i 2019.

Undersøgelsen af det teknisk-administrative personales løn- og ansættelsesforhold er baseret på data, som er indsamlet i november 2019 ud fra ansættelsesforhold i oktober måned 2019.

Spørgsmålene omhandler blandt andet personalets lønforhold, pension, ansættelsesform, boligsituation og uddannelse.

Spørgeskemaerne er udfyldt af det administrative personale på skolen. 94 % af alle højskoler har deltaget i undersøgelse, hvor der er sendt data på 701 TAP-ansatte.

Der er udarbejdet en skematisk oversigt for alle personalegrupperne med resultaterne, samt en rapport, hvor hver enkelt personalegruppe bliver gennemgået.

Resultatet af TAP-undersøgelsen 2019 kan findes på FFDs hjemmeside.