Tag med til højskolernes internationale topmøde i efteråret

Publiceret 25-04-2019

I anledning af 175-året for den danske højskolebevægelse afholder FFD, i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, et internationalt højskoletopmøde 25.-28. september på Grundtvigs Højskole.


International Folk High School Summit

Programmet indledes onsdag eftermiddag med en stort anlagt debat under overskriften: "Adult Education - its role, relevance and circumstances today" med generalsekretær for ICAE Katarina Popovic og Peter Mayo, forsker i lifelong learning.

Med afsæt i folkehøjskolens kernebegreb om livsoplysning, vil der være fokus på højskolens rolle i samfundet, både globalt og lokalt, samt den internationale uddannelsespolitiske dagsorden, der hersker i dag.

Højskolerne i verden 

Efterfølgende sætter vi fokus på, hvordan højskolen er forankret internationalt, og hvordan højskolen globalt set kan medvirke til en ligeværdig og bæredygtig verden. Herunder også om det giver mening at tage initiativ til en mere formel alliance.

Ligeledes vil vi debattere, hvilken indflydelse pædagogiske tænkere som Grundtvig, Gandhi, Benner, Wenger & Lave og Freire har haft på den pædagogik, der bliver anvendt på højskolerne i Danmark og internationalt i dag.

Deltagerne vil få mulighed for at arbejde med ét af følgende hovedfag:

  • Building Community – how can the folk high school build communities in a polarizing world?
  • Democratic Education – should we empower the youth to lead the way or what is democratic citizenship building today?
  • Life Enlightenment – is the purpose of education to make a living or to live a life?
  • Sustainable Education – should education for sustainable development be the core of our teaching, and if so, how do we do it?
     

Dagene inden (d. 23.-25. november) har vi samlet ca. 50 internationale højskolepraktikere, som vil få indblik i den danske højskoletradition. De vil også være til stede og deltage aktivt i Topmødet.

Læs mere

For yderligere information om Topmødet, kan du læse mere på vores engelske side: danishfolkhighschools.com/summit

For at sikre repræsentativiteten, vil det i udgangspunktet være muligt at tilmelde max tre deltagere (forstander/lærere) pr. højskole. Kontakt os, hvis i ønsker at tilmelde flere. Tilmelding sker efter først til mølle.

Tilmeld dig her