Højskolelærer: "Dialogmødet har kickstartet vejledningen hos os"

Publiceret 03-04-2019

Dialogmøderne er højskolernes mulighed for at få inspiration til egen vejledningsindsats og bygge bro til andre vejledere, som hjælper unge videre i uddannelsessystemet. I år var temaet 'Mangfoldighed i vejledningen'.

”Som altid god inspiration og nye, brugbare input fra oplægsholdere og deltagere”. Sådan lød en af kommentarerne fra en deltager på dette års dialogmøde for vejledere.

For niende gang var FFD vært ved de regionale møder, som bliver afholdt med formål om at samle vejledere på tværs af organisationer og institutioner og skabe et rum for erfaringsudveksling, debat og inspiration.

Der er enormt meget inspiration at hente, når man møder UU-vejledere, Studievalgsvejledere og andre.

Magnus Riis, Idrætshøjskolen Bosei

Her mødtes vejledere fra Studievalg, UU-centre, e-vejledning, gymnasier, universiteter, professionshøjskoler og højskoler for at styrke de unges overgange fra et sted til et andet og blive klogere på brede vejledningsfaglige emner.

Et kritisk blik på vejledningen

Med det overordnede tema ”mangfoldighed i vejledningen” var der lagt op til brede diskussioner af, hvordan dette kan forstås i en vejledningssammenhæng.

Temaet blev undersøgt fra både en forsknings-, en praksis- og en ungevinkel.

Om formiddagen præsenterede adjunkt fra VIA University College, Ida Andrén Hagmeyer, begrebet normkritisk vejledning, hvor deltagerne skulle se nærmere på egne, men også den vejledtes, forforståelser, antagelser og blinde pletter, som kunne have en betydning for en vejledningssituation.

Senere blev der stillet skarpt på opsøgende vejledningsarbejde og ønsket om at nå flere unge i UU-regi i forbindelse med projektet ”Brug for alle unge”, og sidst men ikke mindst gav Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med en række unge og den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand et indblik i oplevelsen af vejledning fra unge med minoritetsbaggrund og lagde op til debat om vejlederens rolle.

Vejleder på højskole

Jeg har fået øjnene op for alle de unikke muligheder, vi har på højskolen for at hjælpe de unge videre i livet.

Magnus Riis, Idrætshøjskolen Bosei

For vejledere på højskoler er Dialogmødet en god mulighed for dels at møde vejledere fra den øvrige vejledningsverden og vejledere fra andre højskoler. 

"Dialogmødet for vejledere har kickstartet vejledningen hos os. Før har vi været i tvivl om, hvordan vi tackler det bedst muligt. Der er enormt meget inspiration at hente, når man møder UU-vejledere, Studievalgsvejledere og andre," fortæller Magnus Riis, der underviser på Idrætshøjskolen Bosei.

"Jeg har fået øjnene op for alle de unikke muligheder, vi har på højskolen for at hjælpe de unge videre i livet. Det bedste ved dialogmødet er at møde andre højskolelærere, der står for vejledning på deres skole. Alle kommer med et væld af erfaring, ideer og tanker. Den sparring med kolleger fra andre højskoler er guld værd," siger han.

__

Møderne blev afholdt i både Århus og København.