FFD's beretning 2018/19

Publiceret 23-04-2019


Højskolerne fylder 175 år

I 2019 fylder folkehøjskolen 175 år, idet verdens første folkehøjskole begyndte sin virksomhed i Rødding d. 7. november 1844. Dette jubilæum fejres på mange måder og landet over, og takket være økonomisk støtte fra regeringen kan det gøres bemærkelsesværdigt.

I al beskedenhed synes vi også, at der set fra et nationalt perspektiv er noget at fejre. Folkehøjskolen har spillet en stor rolle i udviklingen af det Danmark, vi ser i 2019. Folkehøjskolen ønsker fortsat at sætte sit positive præg på samfundsudviklingen, så vi bevarer et samfund præget af oplysning, fællesskab og demokrati.

FFD skal i henhold til vedtægterne arbejde for højskolens ide og skabe gode og frie vilkår for højskolerne. Dette dobbelte formål har været forfulgt i årets løb af bestyrelse og sekretariat i henhold til den af generalforsamlingen besluttede handlingsplan.

Der er på mange områder gode resultater. Nogle af disse er kommet lettere end andre, og det skal grundlæggende bemærkes, at ingen af dem jo kommer uden indsats og solid opbakning fra baglandet. Det er gennem skolernes praksis, at der skabes legitimitet for foreningens arbejde.

Nedslag fra året

I det følgende skal laves en række nedslag, idet der i øvrigt henvises de efterfølgende afsnit, hvor de enkelte indsatsområder gennemgås.

Bredt set går det stadig godt med elev- og kursistoptaget. I de kommende år vil den demografiske udvikling dog give udfordringer, idet antallet af unge falder.  Dette afspejles også i de initiativer, som foreningen tager på det politiske felt og på både udviklings- og kommunikationsområdet.

Foreningen er nu oppe på 70 medlemsskoler, og flere forventes at komme til i det kommende år.

På det politiske område har der være hovedfokus på det lovforslag, som kulturminister Mette Bock sendte i høring lige ind i sommerferien. Lovforslaget indeholdt to hovedelementer om hhv. nye seniorhøjskoler og ændringer i den specialpædagogiske støtte.

Foreningen var især stærkt utilfreds med forslagene omkring specialstøtten, og der blev fremsendt alternativ forslag hertil. Men efter en del medieopmærksomhed valgte ministeren at trække den del af lovforslaget. Vi afventer nu det tilsyn, som det følge heraf er besluttet at sætte i gang.

I andet halvår er der kommet en ny søgemaskine på højskolerne.dk, og efter god dialog med skolerne står vi nu med en velfungerende side. I november 2018 begyndte vi de første drøftelser om en eventuel revidering af foreningens markedsføring og budskab på et medlemsmøde. Denne dialog vil fortsætte i 2019 med involvering af medlemmerne.

På forsøgs- og udviklingsområdet skal særligt nævnes projektet omkring bæredygtige højskoler, som der er stor interesse for. Med afsæt i forskellige andre puljer er der endvidere sat fokus på højskoler og mangfoldighed i bred forstand.

Projektsamarbejder

FFD er med i/står bag en række initiativer, som samler Friskolerne, Efterskolerne og Højskolerne. I 2018 har Projekt Frirummet afsluttet første fase, og med en ny bevilling fra Trygfonden er der nu taget hul på anden fase, som løber til og med 2020. Indkøbsforeningen Skoleindkøb er ekspanderet i årets løb, og der er nu næsten 140 medlemmer.

Endelig skal nævnes ”Syng, spis og snak”, hvor 10 skoler med støtte fra Nordea Fonden arrangerer sang- og fællesspisningsarrangementer for lokalsamfundene. Det er blevet til over 100 arrangementer, og der skal nu søges til fase 2, hvor det er håbet, at friskoler og efterskoler bliver involverede.

Fællessang vinder stadigt større indpas

I slutningen af 2018 udkom ”Højskolesangbogen for børn”, og det blev heldigvis den succes, som mange havde spået. Højskolesangbogen har ligeledes solgt overraskende godt på trods af offentliggørelsen af, at en ny udgave er på vej. Der er således solgt 33.000 eksemplarer – en stigning på 6.000 fra sidste år. Arbejdet med en ny udgave går godt, og der er indkommet over 3.000 forslag til nye sange. Der er nok at se til for Sangbogsudvalget.

Ovenstående positive udvikling hænger tydeligvis sammen med den store interesse, der har udviklet sig for fællessang hen over de seneste år. Ikke kun i højskoleregi, men også i mange andre sammenhænge, arrangeres fællessang for store og små, og det er helt åbenbart, at sang og fællesskab er et område, hvor højskolen også i de kommende år skal markere sig som bærer af en stærk fællesskabende tradition på tværs af alder og skel.

Foreningen har i det forløbne år haft et konstruktivt samarbejde med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen. Der skal her lyde en tak for god involvering og lydhørhed.

Handlingsplan, beretning og artikler fra året, der gik

I Årsmødehæftet herunder kan du læse mere om foreningens arbejde og handlinsplan for udvikling, kommunikation og administration.

 

Årsmødehæftet 2020

Hent årsmødehæfte 2020

Hæftet indeholder bl.a. beretning, handlingsplan, regnskab, budgetforslag og spændende artikler. Læs bl.a. portrætter med 

  • Nadia Lise Dyhrberg Petersen (elevportræt): Højskolen har givet mig en indre ro
  • Kasper Hofer Søndergaard: Vi mangler føling med det, der omgiver os
  • Mette Lysdal, Der findes ingen dårlige dage
  • Daniel Rye, En livsdefinerende oplevelse
  • Trine S. Larsen, Mellem psykolog og tryllekunstner 

Hent årsmødehæftet 2020 (pdf, opslag)

Hent årsmødehæftet 2020 (pdf, enkeltsidet)