Ny omfattende rapport: Højskolerne har det godt

Publiceret 12-09-2018

Ny rapport fra Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) konkluderer: Højskoleområdet er præget af elevfremgang og et positivt fremtidssyn blandt højskolerne. Men højskolerne oplever også en række udfordringer, ikke mindst i forhold til drift og vedligehold af bygninger.

Efter mange års tilbagegang i antallet af højskoler på landsplan ser kurven ud til at være vendt. I 1994 toppede antallet af højskoler på 107, mens det i 2016 var nede på 66 højskoler. Men siden da er der kommet flere nye højskoler til, end der er lukket. Samtidig har antallet af årselever været stigende igennem de seneste ti år.

Den positive udvikling afspejler sig også på de enkelte højskoler. Det viser en ny rapport fra Vifo, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets højskoler. 64 pct. af højskolerne har oplevet et stigende elevtal i løbet af de seneste fem år. Hovedparten af de øvrige højskoler har et uændret elevtal.

Drift og vedligehold af bygninger er en udfordring

På trods af både elevfremgangen og det store engagement i samfundsudfordringer oplever mange højskoler også udfordringer ved at drive højskole i dag.

Godt 68 pct. af højskolerne har ifølge undersøgelsen udskudt vedligehold på højskolernes bygninger. Undersøgelsen tyder desuden på, at det for nogle skoler er tale om ganske omfattende behov. På spørgsmålet om, hvad det ville koste at udbedre den udskudte vedligeholdelse, ligger det estimerede beløb gennemsnitligt på 12 mio. kr.

Positivt syn på fremtiden

Rapporten viser også, at de fleste højskoler har positivt forventninger til fremtiden. Selvom højskolerne som institutionsform i 2019 har eksisteret i 175 år, tyder undersøgelsen samlet på, at højskolerne er en dynamisk skoleform, som udvikler sig i takt med tidens tendenser og samfundsmæssige udfordringer.

Rapporten ser desuden på en lang række andre forhold, herunder højskolernes forhold til samfundet, højskolernes organisering, og højskolernes relation til og vurdering af Folkehøjskolernes Forening.

Læs hele rapport fra Vifo.