"Det er første gang i mit liv, jeg er enig med min lommeregner"

Publiceret 03-09-2018

Mens andre var på sommerferie og nød en pause fra arbejde eller undervisning , tog 23 unge kampen op mod dansk og matematik på Vrå Højskole.


Socialt fællesskab er en stærk motivation for læring

I efteråret 2017 modtog FFD en bevilling på 8 mio. kr. til at gennemføre intensive læringsforløb på en række højskoler de næste 4 år.

Kirstine Christensen er en af de lærere, der har undervist eleverne i dansk over sommeren og oplevet hvor meget, de kan rykke sig fagligt på bare 3 uger. Som eksempel er en elev gået fra 40 til 27  fejl i staveprøven, hvilket svarer til et fald på 32,5%.

Og det faglige løft er ifølge Kirstine båret godt på vej af de sociale relationer, eleverne hurtigt knyttede til hinanden: ”Eleverne fik et fantastisk sammenhold, der gav dem lyst til at møde op til undervisningen og arbejde intensivt,” siger hun og tilføjer: "Mange af dem har oplevet ikke at være gode nok eller blive tabt i systemet. Så dét at blive taget seriøst og mærke, at vi kæmper sammen med dem, gjorde et stort indtryk."

Som en elev sagde i starten af opholdet: "Allerede efter en uge kan jeg tale med de andre om ting, jeg ikke har sagt til nogen før."

 

 

Teambuildingsøvelse med eleverne

Fortsat udviklingspotentiale på området

Ud af tre højskoler, var det kun forløbet på Vrå Højskole, der havde tilstrækkeligt tilmeldte deltagere til at kunne blive gennemført. I projektets indledende fase, har det blandt andet været en udfordring at rekruttere unge, der matcher de opstillede kriterier og faglige udgangspunkt.

Det har også betydet, at et par elever er blevet sendt afsted af en vejleder uden at være motiveret, hvilket er uhensigtsmæssigt for dynamikken i elevgruppen:

Det er vigtigt, at vi arbejder med motivationen i det videre forløb. Der sker jo det socialt, at når nogen ikke er motiveret, påvirker det de andre negativt.

Kirstine Christensen, underviser i dansk på intensive læringsforløb

Til gengæld havde tre af eleverne på forløbet haft en så god en oplevelse, at de nu er startet på et almindeligt langt ophold på Vrå Højskole, hvor de skal gå ind til jul.

Og heldigvis fylder de gode oplevelser, erfaringer og tilbagemeldinger fra de unge langt mere end pilotprojektets obligatoriske børnesygdomme.

Som da en af drengene i en matematiktime udbrød:

Det er første gang i mit liv jeg er enig med min lommeregner. Det er en fantastisk følelse!

Elev på sommerhøjskole med intensive læringsforløb

Hvad er Intensive Læringsforløb?

Et intensivt læringsforløb er tre ugers kursus med undervisning i dansk og matematik, højskolefag og fællesskab. Formålet er at forberede unge (mellem 16 og 30 år) uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse. 

Forløbene foregår på forskellige danske højskoler fra sommeren 2018 og 4 år frem. Projektet er støttet af satspuljemidler.

Læs mere om intensive læringsforløb her.

Din skole kan blive en del af projektet

I løbet af 2019 bliver projektet udvidet til 5 højskoler, der har lyst til at arbejde med intensive læringsforløb og bidrage til at udvikle et metodekatalog, der kan anvendes, når ordningen gøres permanent fra 2022.

Læs mere om deltagelse og find ansøgningsskema her