Vil du være debatpilot?

Publiceret 01-10-2018

Frirummets næste uddannelsesseminar finder sted den 21. og 22. november på Brandbjerg Højskole. Der er få pladser tilbage.

Frirumsdebat mellem Sørine Gotfredsen og Ida Auken i Højskolernes telt på Folkemødet 2018

 

Sådan bliver du debatpilot

Uddannelsen er planlagt som et internatophold med overnatning og forplejning.

På seminaret vil du blive undervist i frirumsdebatformen, spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt, at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt, samt en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber.

Der er kun få pladser tilbage på uddannelsen, så skynd dig at skrive til emil@frirummet.org, hvis du vil sikre dig en plads. Der er ingen brugerbetaling.

Vi starter onsdag d. 21. november kl. 9 og slutter kl. 17 om torsdagen.

Du kan læse mere om Frirummet og debatpilotuddannelsen her

 

Om Frirummet

Frirummet er en debatform, der skaber et rum, hvor konflikter og uenigheder anerkendes og tydeliggøres, men hvor der samtidig er plads til at udtrykke tvivl og anerkendelse af modpartens synspunkter.

En frirumsdebat består af tre runder med to debattører. I første runde trækkes fronterne op, så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om.

I anden runde skal der reflekteres, tvivles og lyttes, og så skal debattørerne desuden forsøge at finde ud af, hvad de har tilfældes.

I tredje runde skal både debattører og deltagere i fællesskab forsøge at finde frem til initiativer og løsninger, store som små, der kan bringe os videre. Til at styre debattens gang, skal der være det, vi kalder en debatpilot. 

Frirummet er skabt af de frie skoler, efterskolerne, højskolerne og friskolerne er med støtte fra Trygfonden.

Debatpilotuddannelse kan tages af lærere, forstandere eller andre fra de frie skolers bagland