Højskolernes samlede regnskaber for 2017

Publiceret 02-10-2018

På FFD’s hjemmeside kan man nu se en analyse af højskolernes økonomiske forhold for 2017.


Regnskabsanalyse

Resultatet viser bl.a. et samlet overskud for skoleformen på 34 mio. kr. ud fra, at 43 skoler har et positivt - og 15 skoler et negativt resultat i 2017.

På hjemmesiden findes desuden en opstilling af skolers regnskabstal sat op efter stigende årselevtal.

Der vil senere blive fremlagt en mere detaljeret analyse, hvor også tal fra de kombinerede skoler vil indgå i flere af analysens delresultater.

Foruden resultatet, omhandler analysen indtægts- og udgiftsfordeling, balance og nøgletal, idet der også er foretaget en opdeling efter skolestørrelse.

I første omgang fokuserer analysen på de ikke kombinerede skoler. Der vil senere blive fremlagt en analyse med flere detaljer, hvor også tal fra de kombinerede skoler vil indgå. 

På hjemmesiden findes desuden en opstilling af skolers regnskabstal sat op efter stigende årselevtal. Tallene er hentet på Undervisningsministeriets regnskabsportal.


Ved spørgsmål, kontaktes Thor West

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.