Højskolernes Hus vedtager Kobækaftalen

Publiceret 09-10-2018

Bæredygtig transport, mad og inventar er en del af den klimaaftale, personalet i Højskolernes Hus har udarbejdet i fællesskab. Formålet er at begrænse det samlede CO2-aftryk og inspirere andre til at gå ind i kampen for en bæredygtig omstilling.

Bæredygtig arbejdsplads

I midten af august var medarbejderne i Højskolernes Hus på personaleseminar ved Kobæk Strand. Et af de centrale punkter på programmet var en fælles drøftelse af, hvordan huset som arbejdsplads kan blive mere bæredygtig.

FFD har i sin strategi for 2018-2022 sat et mål om at arbejde for en folkehøjskole i balance. I den sammenhæng skal foreningen understøtte, at højskolerne omstiller til en bæredygtig praksis, hvorfor det også ligger lige for, at FFD's sekretariat forpligter sig på samme målsætning. Med Kobækaftalen slutter Højskolernes Hus sig til gruppen af arbejdspladser, der tager bevidste valg i alt fra transport til tekstiler.

Det var ikke lette, men gode diskussioner, der nu har ført til en fælles aftale, som giver os mere retning mod en bæredygtig hverdag på arbejdspladsen.

Niels Glahn, Generalsekretær i FFD

Om begrundelsen for at iværksætte dét, der senere blev døbt Kobækaftalen, udtaler Generalsekretær, Niels Glahn:

"I Højskolernes Hus er vil lige så optaget af vores klima som mange andre steder. Derudover arbejder vi for en forening, der har det som en del af sin strategi at understøtte højskolerne, herunder eleverne, i at omstille sig til at agere hen mod mere bæredygtig praksis. Det var derfor naturligt for os at tage aktiv handling på vores egen hverdag. Det var ikke lette, men gode diskussioner, der nu har ført til en fælles aftale, som giver os mere retning mod en bæredygtig hverdag på arbejdspladsen. Vi håber da også at kunne inspirere andre arbejdspladser med vores aftale," siger han.

I forlængelse af Kobækaftalen, har huset nedsat et bæredygtighedsudvalg, der skal sikre, at aftalen fortsat italesættes og vedligeholdes. Det er dog op til den enkelte medarbejder at overholde de enkelte aftalepunkter og yde en indsats for, at Kobækaftalen får en effekt og begrænser husets samlede klimaaftryk.
 

Kobækaftalen

 • Vi transporterer os så bæredygtigt som muligt og tilstræber i videst muligt omfang at bruge offentlig transport.

 • Vi flyver ikke til destinationer i Skandinavien og øvrig flytransport skal godkendes af ledelsen.

 • Møbler til huset handles i videst muligt omfang brugt og/eller bæredygtigt, under hensyntagen til funktionalitet og æstetik.

 • Tryksager laves af papir mærket med en anerkendt, bæredygtig certificering.

 • Ved større arrangementer vælges som udgangspunkt konferencesteder, der har en anerkendt, bæredygtig certificering.

 • Ved indkøb af merchandise tilstræbes det mest bæredygtige valg.

 • Vi benytter en frivillig, bæredygtig, vegetarisk frokostordning af høj kvalitet, med eventuelt supplement af bæredygtig fisk og kød.

 • Vi sorterer vores affald; bio-affald, pap, papir, metal, elektronik, storskrald etc.

 • Vi indkøber kun rengøringsmidler, der er mærket med en anerkendt, bæredygtig certificering.

 • Vi vælger bæredygtig og økologisk forplejning i videst muligt omfang - både i og uden for Huset.

 • Vi ønsker at sikre et sundt indeklima – bl.a. med bæredygtige planter, der renser luften.

 • Vi minimerer print: Printer på begge sider og genbruger papir med fejlprint.

 • Vi anvender papir med en anerkendt, bæredygtig certificering.

Kobækaftalen i Information

I september skrev Information om Kobæk-aftalen som led i en artikelserie, der sætter fokus på nye initiativer og bevægelser inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Du kan læse artiklen her