Stipendier til udenlandske studerende

Publiceret 07-03-2018


Stipendier til udenlandske studerende på højskole

Højskolernes opgørelse over tildelte stipendieuger til internationale elever i 2017 viser, at i alt 437 personer har fået del heri.

Finanslovsbevilling for 2018 er på 3,1 mio. kr. og sammen med uforbrugte midler fra 2017 vil det medføre, at det samlede antal stipendieuger for 2018 er på ca. 9000.

De enkelte højskoler har fået meddelelse om det antal uger, skolen kan disponere over.

For at sikre størst mulig anvendelse af årets pulje og for at begrænse de midler, der overføres til næste år, vil vi gerne opfordre til, at skoler giver meddelelse til FFD, hvis man ikke helt eller delvist agter at benytte de stipendieuger, man er tildelt.