Publiceret 07-03-2018


Lærer-, forstander- og viceforstanderlønundersøgelse 2018

Med jævne mellemrum laver FFD lønundersøgelser af personalegrupperne på højskoler. I denne omgang er der udsendt spørgeskema vedrørende det pædagogiske personale.

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at have et aktuelt overblik over løn- og ansættelsesvilkårene på højskoler.

Højskoleområdet har forholdsvis få regler vedrørende ansættelsesforhold. Der er derfor et stort behov for et statistisk materiale, som skolerne kan benytte, og som kan være med til at danne baggrund for, at FFD over for myndigheder kan arbejde for de bedst mulige vilkår for skoleformen.

Svarfrist for spørgeskemaet er den 28. marts 2018.