"Højskolen skal repræsentere samfundet"

Publiceret 13-03-2018

1. marts 2018 startede FFD's nye udviklingskonsulent Helle Skovmose, der skal fokusere på foreningens arbejde med nye målgrupper. Her kan du læse hendes motivation for at beskæftige sig med området.


Nye målgrupper

I begyndelsen af marts kunne FFD byde velkommen til Helle Skovmose, der er blevet ansat i udviklingsafdelingen, hvor hun skal have særligt fokus på foreningens arbejde med nye målgrupper. - Et område, der ligger hende på sinde af flere årsager:

Da jeg selv gik på højskole, var vi en enormt homogen gruppe. Dengang synts jeg selvfølgelig, at vi var meget forskellige, men jeg kan jo godt se, at vi alle sammen kom fra middel- eller øvre middelklasse, havde gået på gymnasiet, var ressourcestærke og humanistisk orienteret. Det var trygt, men det var også navlepillende. Jeg tror jeg kunne have fået meget ud af at gå på højskole med nogle andre typer end dem, der lignede mig selv. Vi kunne have fået nogle andre ideer - være blevet klogere.

Helle Skovmose, udviklingskonsulent i FFD

Ifølge Helle er det udviklende for de unge at møde folk med andre religiøse, politiske eller kulturelle ståsteder for at sikre, at de bliver udfordret. På sigt kan det være med til at styrke sammenhængskraften i samfundet, mener hun og fortsætter:

"De kan lære meget om sig selv og hinanden i det forpligtende fællesskab, der kendetegner højskolen. Og så er det et socialt og fagligt netværk for mange, som man kan bruge resten af livet." 

  

Blå bog

Helle er 34 år, uddannet i Internationale Udviklingsstudier fra RUC og Konfliktløsningsstudier fra Malmö Universitet. Privat er hun gift med Tobias og bor i et helårs kolonihavehus på Amager med deres to små børn.

De sidste 5 år har hun været projektleder og udviklingskonsulent hos Mellemfolkeligt Samvirke, hvor hun især har beskæftiget sig med organisationens skolesamarbejder.

Tidligere har hun arbejdet som højskolelærer på Løgumlosters Højskole, hvor hun også var koordinator for de internationale elever.

 

Højskolebevægelsen skal holde sig relevant

Målet om at skabe mere blandede elevgrupper på højskolerne er ikke kun til fordel for de unge men også en måde hvorpå, højskolen som bevægelse kan bevare sin relevans.

Det er vigtigt for højskolen at tiltrække nogle andre unge og sikre, at den fornyer sig selv og repræsenterer befolkningen.

Helle Skovmose, udviklingskonsulent iFFD

Generalsekretær i FFD, Niels Glahn, understreger ligeledes, at arbejdet med nye målgrupper er en vigtig del af foreningens strategi og en bødvendig betingelse for højskolen i fremtiden:

Dels ligger det i vores strategi, at vi skal afspejle befolkningssammensætningen tydeligere, end vi gør i dag, og dels er der mange unge, der kan have glæde af et højskoleophold. Unge, som i dag ikke kommer på højskole. Og endelig står vi over for den udfordring, at antallet af unge i vores aldersgruppe falder i de kommende år, så vi skal selvfølgelig også se, om vi kan få fat i nogle flere og andre unge.

Niels Glahn, Generalsekretær i FFD

Med baggrund som højskole- og gymnasielærer og flere års erfaring fra Mellemfolket Samvirke, glæder Helle sig til at vende tilbage til arbejdet med højskolerne:

Jeg er tit blevet drillet, fordi jeg mener, at højskolerne er svaret på alting. Er der problemer med inklusion, integration eller modborgerskab, så synes jeg, højskolen har svaret. Det er der, jeg selv har oplevet de stærkeste fællesskaber, og hvad fællesskabet kan. Jeg synes, at højskolen som rum i samfundet er ekstremt vigtigt, det er vigtigt, at flere unge får reel adgang til det.

Helle Skovmose, udviklingskonsulent i FFD