Højskolelærere får mulighed for at sætte dagsorden i dannelsesdebatten

Publiceret 22-03-2018

Programmet for Lærermødet 2018 er netop offentliggjort, og der er lagt op til fire døgn med samvær og samtaler omkring skole, pædagogik, dannelse og uddannelse. Og højskolens bidrag er vigtigt.


På lærermødet samles lærere, undervisere og andre med interesse for skole og dannelse i højskolens ramme. Programmet lægger op til en bred debat om skolens formål, lærergerningen og den uddannelsespolitiske situation i Danmark.

Samtalen mellem deltagerne på Lærermødet er omdrejningspunktet og vil folde sig ud i form af morgen- og aftensamlinger, fælles debatter og foredrag, uformelt samvær samt en række værksteder med god tid til fordybelse i selvvalgte emner.

Dyk ned i aktuelle pædagogiske temaer

Du kan bl.a. deltage i et fortælle- og skriveværksted, et symposion om Grundtvigs skoletankers relevans i dag, en debat om digitaliseringens potentialer og problemer i en skolesammenhæng samt et laboratorium, hvor forskere inviterer praktikere med til at undersøge læringsbegrebet.

Derudover vil der være mulighed for at synge med Jens Rosendal, tale om universets uendelighed med Anja C. Andersen, diskutere legens risiko og ideal med Tone Saugstad og møde skolefolk og lærere fra andre dele af den danske skoleverden.

Højskolen skal være stærkt repræsenteret

Lærermødet er et ideelt forum for den brede debat om pædagogik og dannelse. Derfor er det også en oplagt sted at bidrage med sine perspektiver og erfaringer som højskolelærer, da der vil være rig lejlighed til at blande sig i drøftelserne og få teoretisk og praktisk inspiration med hjem.

Samtidig giver mødet med de andre deltagere stof til eftertanke og en værdifuld indsigt i den øvrige skoleverden. Majken Graver Blohm fra Egmont Højskolen udtalte i en artikel til Folkeskolen.dk, at hun især blev overrasket over frustrationsniveauet hos folkeskolelærerne, da hun deltog i Lærermødet i 2017:

Der er en kæmpe faglig frustration - som er større og mere massiv, end jeg havde forudset. Det handler blandt andet om arbejdsforhold, og det virker også som om, at det i høj grad bliver dikteret, hvilken lærer man skal være. Højskolen er i høj grad det, der sker i pauserne efter undervisningen og over rødvinen om aftenen. I kostskoleverdenen er man der også næste dag og kan fortsætte samtalerne.

Majken Graver Blohm, lærer på Egmont Højskolen

Hold dig orienteret og følg med i debatten

Du kan følge med på Facebook, hvor programmets indhold løbende bliver præsenteret og udfoldet. Her kan du også blive klogere på de dilemmaer, vi sammen skal diskutere, og møde de oplægsholdere, som vil kaste lys over en lang række temaer og give deres indspark til debatten i løbet af kurset. 

Se programmet her

Tilmeld dig lærermødet her

Sommerkurset er blevet til i samarbejde mellem FFD og bl.a. Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

 

RABAT: Alle ansatte på danske folkehøjskoler får rabat på deres deltagelse, så prisen for 4 døgn kun er 2600,- for et delt dobbeltværelse.