FFD's formand genvalgt

Publiceret 08-05-2018

Lisbeth Trinskjær blev genvalgt som formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) til foreningens årsmøde i sidste uge. Derudover fik bestyrelsen et nyt kvindeligt medlem. Se den nye bestyrelse her.

Lisbeth Trinskjær blev genvalgt uden kampvalg, og hun takkede forsamlingen for tilliden til hendes indsats som formand:

Jeg tillader mig at være stolt og tilfreds med det stykke arbejde, jeg har udført. Tusind tak for tilliden!

Lisbeth Trinskjær, Folkehøjskolernes Forening

Ny bestyrelse konstitueret

På FFD's generalforsamling d. 3. maj blev Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler på Vejle Idrætshøjskole, Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole, Søren Winther Larsen, forstander på Odder Højskole og Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler på Vejle Idrætshøjskole genvalgt til bestyrelsen, mens Nana Gerstrøm Alsted, viceforstander Jyderup Højskole og årets eneste nyopstiller også blev valgt ind i betyrelsen. Alle medlemmer blev valgt ind uden modkandidater.

Jens Horstmann, lærer på Rødding Højskole genopstillede ikke, men Lisbeth Trinskjær takkede ham for sit store engagement og arbejde i bestyrelsen.

Jakob Mejlhede Nielsen, forstander på Grundtvigs Højskole, Stig Kaufmanas, lærer på Den Rytmiske Højskole, Ivan Jeppesen, forretningsfører på Mariager Højskole og Søren Sinnbeck, lærer på Idrætshøjskolen i Århus var ikke på valg og fortsætter ligeledes i bestyrelsen.

 

Ny kvinde i flokken

Nana Gerstrøm Alsted, viceforstander Jyderup Højskole, der var årets eneste nyopstiller, blev valgt ind i betyrelsen - som de øvrige medlemmer uden modkandidater. Med ironi i stemmen kunne Nana meddele, at når forsamlingen nu havde indvilliget i at "købe katten i sækken", som hun beskrev sig selv, skulle de vide, at de fik et medlem, der sætte et massivt fokus på bæredygtighed bredt set. Ikke bare det med at slukke lys. Og med Nana i bestyrelsen, blev det med glæde konstaret, at antallet af kvinder i FFD's bestyrelse nu er blevet fordoblet.

For mig kan højskolen være en del af svaret på mange af de store spørgsmål, vi står overfor i vores samtid.

Nana Gerstrøm Alsted, Viceforstander

Som motivation for at melde sig ind i bestyrelsen, skriver hun blandt andet:

"For mig kan højskolen være en del af svaret på mange af de store spørgsmål, vi står overfor i vores samtid: Global opvarmning, flygtninge, tab af biodiversitet og en svækkelse af demokratiet. Disse spørgsmål kalder på bæredygtig dannelse, og jeg mener, at vi som højskoler har et unikt pædagogisk rum - og dermed pligt - til at udvikle denne."