FGU på Højskolerne

Publiceret 27-06-2018

FFD har i foråret arbejdet på at synliggøre højskolernes muligheder i den ny FGU. I den forbindelse tilbyder FFD at afholde fyraftensmøder i samarbejde med interesserede højskoler og deres samarbejdspartnere fra UU, kommuner mm.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) træder i kraft den 1. august 2019. Højskoleophold kan indgå i FGU som led i EGU sporet eller som et alternativ tilbud til de unge. Kommunerne skal fremover overveje FGU for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse. Men kommunen skal også overveje alternative tilbud til de unge – herunder højskoleophold.

FFD har i foråret arbejdet på at synliggøre højskolernes muligheder i den ny FGU. Dette arbejde vil fortsætte i efteråret 2018.  Som element i dette vil FFD gerne tilbyde at afholde fyraftensmøder i samarbejde med for interesserede højskoler, og deres samarbejdspartnere fra UU, kommuner mm. Det kunne for eksempel være et 3 timers fyraftensmøde hvor der stilles skarpt på højskolen som mulighed i den ny FGU. På mødet vil der også være god tid til, at højskolen kan fortælle om højskolens fagprofil, læringsrum mm. For at høre nærmere om tilbuddet er du velkommen til at kontakte Jakob Hvenegaard:

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.