"Det gør noget ved en at være på Lærermødet"

Publiceret 08-07-2018

De sidste fem dage har over 100 skolefolk gjort deres indtog på Ryslinge Højskole for at drøfte dannelse i skolen. Og mellem foredrag, fællessang og fortællinger, har skolen vibreret af de pædagogiske diskussioner, der ellers ikke er tid til i en travl hverdag på de danske skoler.

”Nu parkerer vi virkeligheden i nogle dage og taler sammen, ind til vi vender tilbage til virkeligheden med noget nyt i kufferten,” lød det fra Ryslinge Højskoles forstander, Torben Vind Rasmussen, da han bød de mange nye ansigter velkommen til den smukke gamle skole.

I højskoleverdenen er det ikke usædvanligt at mødes omkring ideologiske diskussioner, men Lærermødet skiller sig ud ved at samle et bredt udsnit af lærere, studerende, forskere og politikere fra forskellige dele af skole- og uddannelsesområdet. Det giver et solidt udgangspunkt for at drøfte perspektiver på lærerens rolle, skolens dannelse og pædagogikkens formål, der senere kan give genlyd i samfundsdebatten om skolen.

"Det er ikke meningen, vi skal blive enige. Det tror jeg også ville tage rimelig lang tid," sagde Højskolernes formand Lisbeths Trinskjær, men understregede samtidig den fælles dagsorden, som skoleformerne deler: at skabe et skolesystem, hvor børn, unge og voksne kan trives og dannes.

 

En legende begyndelse

- fra akademiske paradokser til kropsberøring i teatersalen

Lærermødets første dag stod i legens tegn. Tone Saugstad, lektor emeritus på Københavns Universitet, satte i sit foredrag fokus på leg som et pædagogisk paradoks, der både rummer sjov og alvor, frihed og regler, orden og uforudsigelighed.

Et oplæg, der blev siddende på nethinden, da lege-temaet senere udmøntede sig i praksis, men i en noget anden form. Højskolelærerne Simon Finnerup og Trine Sønderholm Larsen satte kursisterne i stævne i teatersalen med beskeden om at medbringe ”rene tæer og behageligt tøj”. Derefter fulgte en times workshop i et erotisk grænseland, hvor deltagerne blev aktiveret i lege på gulv, der blandt andet indbefattede at massere hinandens hænder og fødder og bevæge sig rundt i salen arm i arm.

Og selvom latter og lettelse mudrer sammen, da seancen rundes af, var deltagerne unægtelig lidt tættere knyttet – fysisk og mentalt – end da de kom.

"Højskole handler også om at blive forstyrret lidt - om man kan li' det eller ej," sagde en gæst som reaktion på nogle af programmets mere løsslupne aktiviteter.

Fra venstre: Stina Vrang Elias (adm. direktør i DEA), Claus Holm (institutleder DPU), Lene Tanggaard (professor i psykologi, AAU)

Debat om formål og frihed i skolen

Torsdagen formiddag stod på debat om formål og frihed i skole og uddannelse. Panelet bestod af Claus Holm (institutleder på DPU), Christina Krzyrosiak Hansen (borgmester i Holbæk), Lene Tanggard (professor i psykologi, AAU), Mette Frederiksen (lærer på Syvstjerneskolen) og Stina Vrang Elias (adm. direktør i tænketanken DEA). 

Mens der generelt var enighed om, at lærerne skal have øget frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra en professionel dømmekraft, var panelet rungende uenige om, hvor grænsen for skolernes frihed skal gå. 

Herunder kan du se Stina Vrang Elias uddybe sin bekymring for konsekvenserne, hvis lærerne får for frie tøjler, mens Anders Bondo Christensen (formand for Danmarks Lærerforening) argumenterer for, at friheden ikke sætter fagligheden i fare. Christina Krzyrosiak Hansen beskriver det politiske dilemma, hun står i som borgmester, når hun fristes af at detailregulere på skoleområdet for at sikre kvaliteten, men samtidig ved at friheden kan være et afgørende middel mod målet.

LIVE-magasin, lyrik og sangforedrag

Her bliver det lidt en "show it - don't tell it"-tilgang til dannelse. Det er ikke kun et begreb, vi snakker om. Det er også et noget, vi udsætter os selv for.

Rasmus Kolby Rahbek, Ph.d. studerende, DPU

Aftenerne på Lærermødet bød i bedste højskolestil på fællessang, poesi og teater. Fredag eftermiddag kunne man opleve Lærerbladet LIVE - et journalistisk sceneshow med indslag fra både forskere, praktikere og kunstnere, der på forskellig vis iscenesatte lærergerningen og dens dilemmaer.

Det betød blandt andet på en opera om OK18, en fotoudstilling om flygtningebørn, en tekst over dannelsesbegrebet, og en personlig beretning fra lærerlivet.

Ringe i vandet

Når man laver noget, der er betydningsfuldt, kan det få karakter af en boble. Men det er dét, I tager med videre i jeres virke, der betyder noget.

Stig Skov Mortensen, pædagogisk konsulent i FFD og arrangør af Lærermødet

Der er ingen tvivl om, at Lærermødet har sat noget i gang hos deltagerne, der ikke har ladet samværs - og spisepauserne afholde dem fra at fortsætte den faglige dialog.

"Det er svært at pege på noget helt konkret - det er helheden. Det gør noget ved en!" siger Pernille (lærer i Ringsted), da hun bliver spurgt om, hvad hun tager med hjem fra Lærermødet. Hun deltog også sidste år og sætter pris på at være i et forum, hvor der er tid til de pædagogiske diskussioner.

Det skal blive spændende at følge, om drøftelserne fra Lærermødet skaber ringe i vandet. For som forstanderen indledte med at sige: ”Her kan man tale frit. Når I kommer ud herfra, kan det være det får konsekvenser.”

 

Lærermødet er arrangeret af FFD