Nyt om person-dataforordningen

Publiceret 10-01-2018


Opdateringer fra FFD vedrørende persondataforordningen

FFD arbejder, sammen med de øvrige frie skoleforeninger, videre med de nye regler.

Primo 2018 forventes det, at den allerede udsendte vejledning i 2017 bliver opdateret og suppleret af yderligere materiale.

Dette i form af en skabelon til den lovpligtige fortegnelse, udkast til formuleringer for samtykkeerklæringer fra elever og medarbejdere, samt en oversigt over slettepligt for de forskellige typer af oplysninger.

For skoler, som helst vil gøre det meste selv, vil disse løbende opdateringer af vejledning, samt skabeloner og værktøjer kunne danne grundlag for implementeringen på skolen.

Brug for hjælp til implementering?

Et alternativ til at implementere den nye persondataforordning selv, er at få hjælp til det.

DP-Solutions har udarbejdet et ”gør det meste selv ”-kursus målrettet høj- og efterskoler. FFD har sammen med Efterskoleforeningen aftalt en fast pris for skolerne.

Efter gennemførelse af kurset garanterer DP-Solutions, at den deltagende skole overholder den nye persondataforordning.

Dette blandt andet ved, at skolen har fået udarbejdet den lovpligtige fortegnelse, der er dokumentation for overholdelsen af persondataforordningen.

 

Kursus i implementering

3 kursus- og arbejdsdage, undervisningsmateriale, skabeloner og online support.

Pris: 13.300 kr. inkl. moms – 5000 kr. for ekstra deltagere.

Se mere og tilmeld jer de løbende kursusoptag her