Nye satser for kørselsgodtgørelse og diæter

Publiceret 10-01-2018

Skatterådet har meldt nye satser ud for 2018, så fra 1. januar gælder nye takster for time- og dagpengediæter samt befordringsgodtgørelse.


Nye satser

Som følge af ansættelsesbekendtgørelsens § 27, anvendes som udgangspunkt statens takster for time- og dagpenge(diæter) samt befordringsgodtgørelse. 

 

2018-satserne for time- og dagpenge

 

Kost, pr. døgn

498,00 kr.

2017 = 487,00 kr.

Logi, pr. døgn

214,00 kr.

2017 = 209,00 kr.

25 %-godtgørelse, pr. døgn

124,50 kr.

2017 = 121,75 kr.

Satserne for kørepenge er steget med 1 øre pr. kilometer.

Den lave takst er på 1,94 kr. pr. km i 2018(1,93 kr. pr. km i 2017)

Den høje takst er på 3,54 kr. pr. km i 2018(3,53 kr. pr. km i 2017)

Kørepenge

Den høje takst kan ved bemyndigelse benyttes op til 20.000 km i et kalender år. Over 20.000 km benyttes den lave takst.

Skattefri kørepenge kan gives til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel udgør i 2018 et beløb på 0,53 kr. pr. km. 

Se FFD's opdaterede løntabel med de nye reguleringer for 2018