Kulturministeren vil have flere seniorer på Højskole

Publiceret 11-01-2018

Nyt initiativ fra Kulturminister Mette Bock skal gøre det muligt for flere højskoler at udbyde korte kurser. Det vil komme de mange højskoleinteresserede seniorer til gode.


Mette Bock vil øge højskoleudbuddet for seniorer

Det skal blive nemmere for højskolerne at udbyde korte kurser målrettet seniorer, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Kulturminister Mette Bock siger:

”[...]Højskolerne er en fantaktisk ramme til at bringe folk sammen om sociale, kreative og fysiske aktiviteter. Alt imens man bliver klogere sammen. Det kommer både den enkelte borger og samfundet til gavn. [...] Netop derfor vil jeg tage initiativ til, at højskoleloven ændres, så de stadigt flere seniorer i Danmark får mulighed for at tilmelde sig korte kurser på udvalgte skoler. Målet er, at vi fremover får op til fem højskoler i Danmark, der målrettet kan udbyde korte kurser til seniorer. 

Kulturminister, Mette Bock

Konkret betyder forslaget, at der skal foretages en justering af højskoleloven, som giver mulighed for, at der kan tildeles tre nye højskolegodkendelser, hvor der dispenseres fra højskolelovens krav om udbud af lange kurser.

Håbet er, at disse dispensationer vil motivere flere initiativtagere til søge om godkendelse af højskoler med fokus på seniorer, så de kan supplere de to seniorhøjskoler, som findes i dag. 

En tiltrængt ændring

I FFD hilser man velkommen, at ministeren vil arbejde for, at alle borgere i Danmark, uanset alder og økonomisk formåen, får mulighed for at få glæde af et højskoleophold.

Bestyrelsesformand Lisbeth Trinskjær understreger dog, at økonomien skal matche ambitionen:

Vi ser frem til at drøfte udspillet med ministeren og vil i den sammenhæng selvfølgelig gøre opmærksom på, at man i 2010 beskar tilskuddet til de korte kurser med den konsekvens, at antallet af kursister på de korte kurser er faldet væsentligt siden da. Så ønsket om flere seniorer på højskole opfyldes ikke bare ved at øge antallet af seniorhøjskoler og dermed udbuddet, men mindst lige så meget om at sørge for, at økonomien bagved stimulerer efterspørgslen.

Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand i FFD

I den forbindelse tilføjer hun:

Vi er stadig den eneste af de frie skoler, der ikke har fået tilbageført besparelserne på netop de korte kurser. En sådan tilbageførsel kan medvirke til at opfylde denne nye politiske ambition, som vi deler fuldt ud.

Lisbeth Trinskjær, bestyrelsesformand i FFD

På Bornholms Højskole har man ikke et ønske om at blive særligt målrettet til seniorer. TV2 Bornholm har snakket med forstanderen Bente Larsen, der sætter pris på at kunne tiltrække forskellige generationer. Se videoen her.