Praktikpladser AUB

Publiceret 07-02-2018


Ny praktikordning fra 1/1-2018

Arbejdsmarkedets parter har lavet en ny ordning vedrørende praktikpladser for erhvervsuddannelser. Der er flere end 100 erhvervsuddannelser, der omfatter fx murer, kontoruddannelsen, elektriker, bygningsmaler og ernæringsassistent. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. 

virk.dk kan en højskole få svar på om højskolen er omfattet af reglerne og beregne et elevtal for, hvor mange praktikpladser I bør have ansat.

FFD anbefaler at bruge excelark 3. Til beregningen skal en højskole bruge en branchekode, som kan findes på højskolens CVR-register. Branchekoden bør være "8500-8599 Undervisning" i excelarket.

Det oplyses, at ens arbejdsplads vil få en forskudsopgørelse i april 2018, hvor elevtallet vil fremgå.

Opfylder man ikke sit elevtal, skal der indbetales et bidrag på 27.000 kr. pr. elevpoint. Der er også mulighed for at få en bonus.

FFD har lavet en prøveberegning for en højskole med 7 erhvervsuddannede medarbejdere, og bidraget blev på ca. 4500 kr. til Praktikplads-AUB, for så vidt man ikke opretter en elevplads eller har en elevplads allerede.

 

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.