Seneste nyt om persondata-forordningen

Publiceret 07-02-2018


PrivacyKompasset

Der er kommet en onlinetest udarbejdet af Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen, hvor en højskole kan teste, hvordan persondata på skolen bliver behandlet, og hvordan datasikkerheden er. Testen kaldes PrivacyKompasset.

Desuden er der en række forskellige praktiske oplysninger og svar på spørgsmål på denne side.

Nye standarddokumenter på FFD.dk

FFD har uploadet en ny version af excelarket til datastrømsanalysen for skolen. I samme ark er der en skabelon til en fortegnelse for skolen og en mulighed for at få lavet en oversigt over databehandlere. 

Desuden har de frie skoleforeninger udarbejdet et notat om opbevaring af oplysninger på en skole.

Endeligt har Datatilsynet udarbejdet en FAQ, hvor de oftest stillede spørgsmål bliver besvaret.

Excelarket og øvrige dokumenter kan downloades her.

Kommende skabeloner

De frie skoleforeninger er ved at lægge sidste hånd på en samtykkeerklæring for medarbejdere og elever, samt en skabelon til skolens oplysningspligt vedrørende behandling af persondata for medarbejdere og elever.

Desuden arbejdes der på en vejledning til databehandlingspolitik på en skole.

 

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.