Sådan registrerer du reelle ejere

Publiceret 04-04-2018

Som FFD orienterede om i november 2017, kræver nye regler, at højskolernes bestyrelsesmedlemmer skal registreres som reelle ejere.

Nogle højskoler har ikke kunnet registrere sine reelle ejere, da ikke alle højskoler står opført som en selvejende institution i CVR-registret. FFD har forespurgt og nu fået følgende svar via Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende denne problemstilling.

Sådan gør du

De pågældende højskoler skal indsende en mail til Erhvervsstyrelsen: Virksomhed@erst.dk -  Emne: Fejlagtig registrering af rette ejere.

I mailen oplyser man om, at højskolen er registreret fejlagtigt som en erhvervsdrivende fond/andet, men at højskolen burde være registreret som en selvejende institution - jf. skolens vedtægter, som skal være vedhæftet mailen.
Desuden at dette ønskes ændret.

Herefter vil erhvervsstyrelsen tage kontakt til SKAT og forsøge at rette problemet, så skolen bliver i stand til at registrere de reelle ejere.