Vil politikerne kaste vrag på frihedstraditionen?

Publiceret 31-10-2017

Formændene for Højskolerne, Efterskolerne og Friskolerne om den aktuelle debat om lukning af friskoler: Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark. Læs deres indlæg i debatten.

Peter Bendix Pedersen, Lisbeth Trinskjær & Troels Borring, formænd for hhv. Dansk Friskoleforening, Folkehøjskolernes Forening & Efterskoleforeningen har i en kronik i Politiken manet til besindelse, når politikere vil lovgive på baggrund af meget få friskoler.

Læs kronikken i Politiken

I dag er de frie skoler stadig et meget konkret udtryk for beskyttelse af en række mindretal, eksempelvis de kristne, de tyske, de jødiske, de muslimske, de pædagogisk-eksperimenterende osv. Men de frihedsrettigheder, vi hylder, og som vores demokrati er funderet på, rummer også kræfter, der vil ødelægge de selvsamme frihedsrettigheder. Det kræver en tolerance, der tolererer selv den mest ekstreme intolerance. De seneste tre måneders intense mediefokus på friskoler med muslimske værdier har skærpet tonen. Nærmest dagligt bliver religiøse mindretal udstillet. Det skaber et behov for, at vi kollektivt får diskuteret, hvad vi egentlig mener, når vi taler om frihed.

Troen på og håbet om et sammenhængende Danmark sker ikke gennem en indskrænkning i grundlæggende frihedsrettigheder, men styrkes gennem en folkelig debatkultur og investering i det medborgerskab, der inddrager os alle og gør os klogere – og ikke frygtsomme.

Læs artiklen Lad friheden og ikke frygten danne skole i Danmark