Registrering af reelle ejere

Publiceret 17-11-2017

LOVGIVING. De frie skoler - herunder højskolerne - er omfattet af nye regler vedrørende registrering af reelle ejere. Fristen for registreringen er 1. december 2017.

Lovgivning om højskoler

Ny lov får betydning for højskolerne

I starten af november fastsatte Erhvervsstyrelsen retningslinjerne for registrering af reelle ejere i en ny vejledning. De frie skoler - herunder højskolerne - er omfattet af denne. Som begrundelse for registreringskravet fremføres nødvendigheden af at kunne opfylde de internationale regler vedrørende modvirkning af skattely og hvidvaskning.


Selvom de frie skoler er karakteriseret ved at være selvejende institutioner, har Erhvervsstyrelsen bestemt, at det er skolernes bestyrelse, der skal registreres som reelle ejere.
FFD har forelagt spørgsmålet for Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen. Man bekræfter her nødvendigheden af, at skolerne foretager registreringen. Når Erhvervsstyrelsen betegner en højskoles bestyrelse som reelle ”ejere”, er det med baggrund i, at bestyrelserne har stemmerettigheder.

Sådan gør du

Den praktiske registrering skal ske på Virk.dk under punktet Ændre virksomhed.

FFD vil drøfte spørgsmålet med de øvrige skoleforeninger med henblik på den fremtidige praksis.